Meny

Regionstyrelsen sammanträder 23 oktober

Fredagen den 23 oktober sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder fredagen den 23 oktober 2009 kl 13:00-14:00
Plats: Gula villan, Hedenlunda konferenscenter, Flen

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Beslut

§ 23 Regionförbundet Sörmlands delårsrapport för januari - augusti 2009

§ 24 Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2010 - 2021

§ 25 Yttrande över ”Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021”

§ 26 Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, RUFS”

§ 27 Extra tillskott till Nyköping-Östgötalänken AB

§ 28 Yttrande över Försvarsmaktens garnisonsplan för Enköpings garnison i Strängnäs kommun

D Övriga frågor

Datum för vårens ledningskonferens.

E Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58