Meny

Regionstyrelsen sammanträder 23 oktober

Fredagen den 23 oktober sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder fredagen den 23 oktober 2009 kl 13:00-14:00
Plats: Gula villan, Hedenlunda konferenscenter, Flen

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Beslut

§ 23 Regionförbundet Sörmlands delårsrapport för januari - augusti 2009

§ 24 Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2010 - 2021

§ 25 Yttrande över ”Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021”

§ 26 Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, RUFS”

§ 27 Extra tillskott till Nyköping-Östgötalänken AB

§ 28 Yttrande över Försvarsmaktens garnisonsplan för Enköpings garnison i Strängnäs kommun

D Övriga frågor

Datum för vårens ledningskonferens.

E Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58