Meny

Regionstyrelsen sammanträder 24 september

Torsdagen den 24 september sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 24 september 2009 kl 13.00-15.00 i ”Lusthuset”, Bruksgränd 5, Nyköping. Mötet är offentligt.

Kontakta gärna förbundskontoret för upplysningar:
Annika Gamsäter, sekreterare regionstyrelsen, telefon 0155-778 97.

Dagordning

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information

1 Infrastruktur- och kollektivtrafik – lägesrapport (Göran Norberg)

E Beslut

§ 21 Svar på Vägverkets förslag på nya hastigheter på statliga vägnätet i länet

§ 22 Initiering av ärenden till regionstyrelsen

F Övrigt

1 Rapport om åtgärder beträffande varselläget i Sörmland

2 Inventering av behov inom vuxenutbildningen

3 Förbundsdirektören informerar

G Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58