Meny

Regionstyrelsen sammanträder 24 september

Torsdagen den 24 september sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 24 september 2009 kl 13.00-15.00 i ”Lusthuset”, Bruksgränd 5, Nyköping. Mötet är offentligt.

Kontakta gärna förbundskontoret för upplysningar:
Annika Gamsäter, sekreterare regionstyrelsen, telefon 0155-778 97.

Dagordning

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information

1 Infrastruktur- och kollektivtrafik – lägesrapport (Göran Norberg)

E Beslut

§ 21 Svar på Vägverkets förslag på nya hastigheter på statliga vägnätet i länet

§ 22 Initiering av ärenden till regionstyrelsen

F Övrigt

1 Rapport om åtgärder beträffande varselläget i Sörmland

2 Inventering av behov inom vuxenutbildningen

3 Förbundsdirektören informerar

G Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58