Meny

Samordnare diskuterar arbetsmarknadspolitik

De regionala samordnare som utsetts av regeringen för att arbeta mot effekterna av omfattande varsel i landet har bjudits in till ett möte på Arbetsmarknadsdepartementet måndagen 19 januari. Från Södermanlands län deltar landshövding Bo Könberg och regionförbundets ordförande Marita Bengtsson.

Bakgrunden till mötet är att många av de förslag som samordnarna presenterat för regeringen har anknytning till arbetsmarknadspolitikens område. Därför har regeringen tagit initiativ till denna fördjupade genomgång. Nästa nationella träff med landets samordnare och regeringens samordningsgrupp äger rum onsdagen 11 februari. Till måndagens möte har Arbetsmarknadsdepartementet bjudit in alla regionala samordnare, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet. Regeringens kontaktman för samordnarna, statssekreterare Jöran Hägglund, deltar också. Mötet pågår mellan kl 10.30 – 12.30.

Dagordningen innehåller följande punkter:

  • genomgång av regeringens arbetsmarknadspolitik med aviserade förändringar
  • återkoppling till frågor som samordnarna identifierat
  • en inledande dialog mellan samordnarna och inbjudna myndigheter.

Massmedia som önskar en kommentar efter måndagens möte är välkomna att ringa länets regionala samordnare:
Bo Könberg 070 – 584 64 30 mellan kl 12.30 – 13.30.
Marita Bengtsson 070 – 512 20 82 efter kl 12.30.

Bakgrund
Med anledning av varsel om uppsägningar och nedläggning av verksamheter i Södermanlands län beslutade regeringen den 30 oktober att ge landshövding Bo Könberg och regionförbundets ordförande Marita Bengtsson i uppdrag att samordna insatser i länet. Enligt uppdraget ska ”arbetet ta tillvarata de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i länet”.

För att underlätta dialogen mellan regeringen och de regionala samordnare som utsetts i flera län har regeringen inrättat en nationell samordningsfunktion som består av statssekreterare från flera departement. Ordförande för gruppen är Jöran Hägglund, statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson. Ett första nationellt samordningsmöte hölls den 28 november. Nästa är planerat till den 11 februari.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58