Meny

Samordnarna fortsätter sitt uppdrag:

I dag på eftermiddagen träffades ett 40-tal företrädare för enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer, statliga myndigheter och de sörmländska kommunerna i Flen för fortsatta gemensamma överläggningar med anledning av de varsel som lagts i länet.

Bakom inbjudan stod landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson som fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser i länet med anledning av de omfattande varsel som drabbat länet.

- Vi har kommit en bra bit på väg. Av de åtgärder som vi föreslog i vårt handlingsprogram som presenterades för regeringen i slutet av november har vissa saker redan kommit igång. Det gäller bland annat dialogen med fordonsindustrin i Eskilstuna och extra resurser till ALMI för att etablera kontakter med företag som är i behov av akuta insatser, säger Bo Könberg och Marita Bengtsson i en kommentar.

- Dessutom finns flera av våra förslag med bland de insatser som regeringen presenterade i december. Det gäller framförallt satsningar på arbetsmarknadspolitiken, utökade utbildningsinsatser och finansiering av FoU-verksamheten inom fordonsindustrin, säger samordnarna och fortsätter.

- När det gäller det konkreta utfallet i Sörmland gäller det nu hur vi tar tillvara dessa möjligheter inom länet.

I december varslades 643 personer om uppsägning i Sörmland. Under hela förra året var det totalt 2 474 personer som varslades om uppsägning vilket är 1 487 fler än under 2007. Detta för i sin tur med sig att de sörmländska kommunerna får ett ökat tryck på sig i och med att försörjningsstöden ökar.

- Ett av problemen är hur människor ska försörja sig när de varken får permitteringslön eller a-kassa. Vi kan föreslå näringspolitiska åtgärder men människor måste även ha möjlighet att försörja sig oavsett om de väljer att omskola sig eller studera vidare, förklarar Bo Könberg och Marita Bengtsson.

I det handlingsprogram som samordnarna presenterade för regeringens statssekreterargrupp i slutet av november förra året fanns ett förslag om att utöka länsanslaget. Detta förslag har samordnarna inte fått något svar på än.

Den 2 februari ska Bo Könberg och Marita Bengtsson lämna en ny rapport om vad som görs och planeras i länet till regeringen och den 11 februari planeras ett nytt möte med statssekreterargruppen.

För mer information kontakta:
Bo Könberg 070 – 584 64 30

Marita Bengtsson 070 – 512 20 82

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58