Meny

Samordnarna fortsätter sitt uppdrag:

I dag på eftermiddagen träffades ett 40-tal företrädare för enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer, statliga myndigheter och de sörmländska kommunerna i Flen för fortsatta gemensamma överläggningar med anledning av de varsel som lagts i länet.

Bakom inbjudan stod landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson som fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser i länet med anledning av de omfattande varsel som drabbat länet.

- Vi har kommit en bra bit på väg. Av de åtgärder som vi föreslog i vårt handlingsprogram som presenterades för regeringen i slutet av november har vissa saker redan kommit igång. Det gäller bland annat dialogen med fordonsindustrin i Eskilstuna och extra resurser till ALMI för att etablera kontakter med företag som är i behov av akuta insatser, säger Bo Könberg och Marita Bengtsson i en kommentar.

- Dessutom finns flera av våra förslag med bland de insatser som regeringen presenterade i december. Det gäller framförallt satsningar på arbetsmarknadspolitiken, utökade utbildningsinsatser och finansiering av FoU-verksamheten inom fordonsindustrin, säger samordnarna och fortsätter.

- När det gäller det konkreta utfallet i Sörmland gäller det nu hur vi tar tillvara dessa möjligheter inom länet.

I december varslades 643 personer om uppsägning i Sörmland. Under hela förra året var det totalt 2 474 personer som varslades om uppsägning vilket är 1 487 fler än under 2007. Detta för i sin tur med sig att de sörmländska kommunerna får ett ökat tryck på sig i och med att försörjningsstöden ökar.

- Ett av problemen är hur människor ska försörja sig när de varken får permitteringslön eller a-kassa. Vi kan föreslå näringspolitiska åtgärder men människor måste även ha möjlighet att försörja sig oavsett om de väljer att omskola sig eller studera vidare, förklarar Bo Könberg och Marita Bengtsson.

I det handlingsprogram som samordnarna presenterade för regeringens statssekreterargrupp i slutet av november förra året fanns ett förslag om att utöka länsanslaget. Detta förslag har samordnarna inte fått något svar på än.

Den 2 februari ska Bo Könberg och Marita Bengtsson lämna en ny rapport om vad som görs och planeras i länet till regeringen och den 11 februari planeras ett nytt möte med statssekreterargruppen.

För mer information kontakta:
Bo Könberg 070 – 584 64 30

Marita Bengtsson 070 – 512 20 82

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58