Meny

Sörmland utmanar Europa!

Lördagen den 9 maj – Europadagen – går startskottet för den länsomfattande kampanjen ”Du&EU” där nio sörmländska kommuner ska tävla mot varandra när det gäller att uppfylla tre av de indikatorer som finns med i Lissabonstrategin, EU:s strategi för sysselsättning och hållbar tillväxt.

Pressinbjudan

Vår kampanj handlar om att minska restavfallet, öka andelen miljöklassade bilar och öka befolkningstillväxten. Syftet med kampanjen är att visa att EU inte är så krångligt som många tror. 60-70 procent av de ärenden som kommer upp på kommunfullmäktiges dagordningar har sitt ursprung i beslut som fattats av EU.

- Vi vill visa hur EU påverkar oss i vår vardag men vi vill också visa länsinvånarna hur de kan påverka utvecklingen inom EU på ett positivt sätt, säger Marita Bengtsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Med anledning av kampanjen händer det mycket i de sörmländska kommunerna den 9 maj. I flera kommuner ska kommunstyrelsens ordförande ”avtäcka” de rör som visar utvecklingen i den egna kommunen fram tills slutet av året. Politiker kommer att dela ut ballonger och foldrar – på återvunnet papper – som berättar om kampanjen och från med den 9 maj kan man följa resultatet i den egna och de andra kommunerna på en särskild hemsida. Och på de allra flesta platser äger detta rum klockan 11.00 på förmiddagen.

Representanter för press, radio och TV är naturligtvis välkomna att bevaka ”startskottet” och själva kampanjen som sådan.

Läs bakgrundsartikeln Sörmland kraftsamlar för att göra verklighet av Lissabonstrategin

För mer detaljer kring tider och platser, kontakta samordnaren Monica Swärd på Regionförbundet Sörmland på 070 – 528 49 58.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58