Meny

Sörmlands och Eskilstunas arbete inspirerar EU

Eskilstuna kommun är, på initiativ av Regionförbundet Sörmland, inbjudna till ett möte med EU-kommissionens General­direk­torat och Regionkommittén i Bryssel imorgon, fredag den 13 november.

Syftet är att utbyta tankar om hur man på lokal nivå kan omsätta EUs ambitioner och mål som är kopplade till Lissabonstrategin. Eskilstunas arbe­te med att ta fram en vision för staden och ett styrsystem för den kommunala orga­nisationen, som säkerställer hållbar utveckling, anses mer eller mindre unikt och är ett gott exempel på hur en kommun på lokal nivå kan omsätta Lissabonstrategin i dess verkliga betydelse.

Från Eskilstuna kommun medverkar Jimmy Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande, Tommy Malm, ekonomidirektör och Birgitta Berg, internationell samordnare. Från Regionförbundet Sörmland deltar Elisabeth Langgren Lundov, projektledare och Monica Swärd, kommunikationsansvarig.

Vid besöket kommer regionförbundet dessutom att presentera ett förslag till ett EU-projekt som kallas ”Lisbon Region Goes Local”. Syftet är att ansöka om pengar för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte om användandet av Lissabon­strategin på lokal och regional nivå tillsammans med andra städer och regioner i Europa. På mötet kommer representanter från Luxembourg, England och Belgien att delta.

Fotnot:
EUs tillväxtstrategi, den så kallade Lissabonstrategin, har som ambition att skapa tillväxt utan att det sker på bekostnad av den sociala utvecklingen och miljön. Begreppet hållbar utveckling med en social-, mil­jö­mässig- och ekonomisk dimension har etablerats. Gemensamma mål finns fram till 2010.

Läget för de prioriterade områdena mäts regelbundet genom indikatorer. Sedan jämförs länderna i en tävling för att se vilka som utvecklas mest positivt. Sverige har omsatt Lissabonstrategin och tagit fram ett antal nationella mål i en handlingsplan.

På länsnivå har Regionförbundet Sörmland enats om ett antal mål och indikatorer. Eskilstuna har därefter i en flerårig process med politiker och tjänstemän, tillsam­mans med medborgarna, skapat en vision för staden. För att förverkliga visionen har ett styrsys­tem baserat på hållbar utveckling och en balanserad styrning tagits fram för den kommunala organisationen.

Regionförbundet Sörmland har varit mycket aktiva när det gällt att synliggöra det regionala arbetet med implementeringen av Lissabonstrategin och inom EU lyfts det ofta fram som ett utmärkt exempel.

För eventuella frågor, kontakta
Elisabeth Langgren Lundov, 070- 666 49 64

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64