Meny

2010

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2010-12-13 Regionförbundet drar in 10,7 miljoner EU-kronor till Sörmland

Idag, måndagen den 13 december, kom det positiva beskedet om att en ansökan från Regionförbundet Sörmland på 10,7 miljoner kronor blivit godkänd av EU:s regionala utvecklingsfond.

Läs mer

2010-12-10 Regionförbundet välkomnar effektivare trafikplanering

En effektivare planering av vägar och järnvägar – ja, det är precis vad många i Sörmland upplever att vi behöver idag. Därför har Regionförbundet Sörmland lämnat ett yttrande till regeringen över den statliga utredning med samma namn.

Läs mer

2010-11-26 Pressinbjudan till Innovationsmotorn

En dag full av inspiration och erfarenhetsutbyte

Läs mer

2010-11-14 Förstapris till 15 ungdomar i filmtävlingen ”Jag älskar Sörmland”

Igår, lördagen den 13 november, förärades 15 sörmländska ungdomar, i åldern 13-20 år, första priset i den länsomfattande filmtävlingen på temat ”Jag älskar Sörmland”.

Läs mer

2010-11-04 Regionförbundet skriver till regeringen om den sörmländska tågtrafiken

Förändringarna i trafikutbudet på både Svealandsbanan och Västra stambanan drabbar länets hårt prövade tågpendlare som redan idag tycker att trafikutbudet är otillräckligt. För att inte tvinga pendlarna att flytta eller tvinga dem tillbaka till att åka bil måste i första hand den nuvarande tågtrafiken säkerställas.

Läs mer

2010-11-02 Startskott för nytt projekt kring EU:s tillväxtstrategi

Den 1-3 november sker starten av projektet ”EU 2020 going local” i Riga, Lettland, där Regionförbundet Sörmland är en av initiativtagarna. Det är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan 15 europeiska regioner.

Läs mer

2010-10-06 Två miljoner från EU för utveckling av internationell besöksnäring i Sörmland

Regionförbundet Sörmland har tagit initiativ till och skrivit en ansökan till ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Sörmland. Denna ansökan har nu resulterat i att Sörmland får drygt två miljoner kronor från EU:s regionala strukturfonder. Projektet har en total budget på drygt fyra miljoner, under två års tid och startar den 1 november 2010.

Läs mer

2010-08-26 Drygt 15 miljoner till EU-projekt i Sörmland

Positionera sig i arbetet med den kommande EU2020-strategin samt marknadsföra Sörmland på den europeiska kartan. Utveckla sina respektive tillväxtplaner genom utbyte av erfarenheter från andra regioner.

Läs mer

2010-08-16 Sörmland spränger befolkningsvall

Nu spränger vi befolkningsvallen. För första gången i Sörmlands historia har vi nu passerat 270 000 invånare! Det innebär att Sörmland, den 1 juli 2010, hade en samlad befolkning på 270 170 personer. Hittills i år har länet ökat med 1 117 personer varav så många som 1 052 är nyinflyttade. Till skillnad från många andra län har Sörmland även ett födelseöverskott på 75 personer.

Läs mer

2010-06-09 Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 10 juni

Läs mer

2010-05-25 Ny undersökning presenterar sörmlänningars syn på vatten

- Rent vatten är en viktig välfärdsfaktor

Läs mer

2010-05-21 Pressinbjudan: Regionförbundet presenterar ny rapport om vattnets betydelse för sörmlänningar

Vårt gemensamma vatten – det är temat på årets Mälarting som hålls i Eskilstuna den 26-27 maj och som samlar 250 toppolitiker och tjänstemän från hela Mälardalen.

Läs mer

2010-05-19 Regeringen måste infria avtalet om Citybanan

Planeringen av Ostlänken måste fortsätta, om regeringen ska hålla sitt löfte i avtalet om Citybanans medfinansiering. I det avtalet förbinder sig staten att genomföra den slutliga järnvägsplanen för Ostlänken. Endast Ostlänken tillsammans med Citybanan kan lösa de långsiktiga kapacitetsproblemen på stambanorna genom Stockholm, Sörmland och Östergötland. Det skriver Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Östsam till regeringen.

Läs mer

2010-05-03 Pressinbjudan: Sörmlands näringslivsdag

Regionförbundet Sörmland bjuder in till Sörmlands näringslivsdag på temat omvärld och kompetensbehov

Läs mer

2010-04-29 Samordnarna rapporterar till regeringen

-Vi kan konstatera vissa tecken till återhämtning i den konjunktursvacka som drabbat länet på ett sådant sätt att Södermanland har varit en av de mest utsatta regionerna i landet.

Läs mer

2010-04-29 Företagsam Sörmland får pengar av regionförbundet

Regionförbundet Sörmland beslutade på regionstyrelsen idag, den 29 april att stödja Företagsam Sörmland, ett regionalt resurscentrum med 300 000 kronor under tre år. Det regionala resurscentret arbetar med att stärka kvinnors situation i företagande och på arbetsmarknaden på lokal såväl som regional nivå. Företagsam Sörmland vill säkerställa en genusmedveten verksamhet och uppnå ett jämställt näringsliv.

Läs mer

2010-04-29 Regionförbundet satsar 4,5 miljoner på Robotdalen

Regionförbundet Sörmland beslutade på regionstyrelsen idag den 29 april att fortsätta satsa på Robotdalen med 1,5 miljoner kronor om året i ytterligare tre år.

Läs mer

2010-04-26 Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 29 april.

Läs mer

2010-04-20 Nya EU-miljoner till Sörmland

Fyra projekt som omfattar Sörmland på drygt sju miljoner kronor har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige. Dessa prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

2010-04-15 Nytt samarbetsavtal mellan Sörmland och Leningrad ska gynna ungdomars situation

Regional utveckling i form av infrastruktur, handel och industri samt arbetsmarknad, inklusive satsningar på små- och medelstora företag och besöksnäringen. Ungdomssatsningar inom ramen för entreprenörskap och sysselsättning.

Läs mer

2010-03-30 Regionförbundet kommenterar infrastruktursatsningen: - Nöjda, men inte helt nöjda!

Idag vid lunchtid kom beskedet att regeringen satsar 482 miljarder på förstärkt infrastruktur i hela landet. För Sörmlands del innebär det att vi får 917 miljoner för att förbättra bland annat vägnätet i länet.

Läs mer

2010-03-03 Företrädare för Sörmland på konferens

Nu genomförs Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens - den sista för denna mandatperiod. Ledningskonferensen genomförs varje år och är till för att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin; inspirera till sörmländskt nytänkande i Stockholm-Mälarregionen samt stärka relationerna med regionförbundets medlemmar. I år ska deltagarna summera och diskutera regionala utvecklingsfrågor med sikte framåt.

Läs mer

2010-03-03 Barn och ungdomar engageras i Du&EU-kampanjen

I år kommer barn och ungdomar att få skapa egna bilder av sitt älskade Sörmland. De bjuds in att fotografera och filma på temat ”Jag älskar Sörmland” i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU.”

Läs mer

2010-02-25 Almi Stockholm och Almi Sörmland går samman

De regionala Almi-bolagen i Stockholm och Sörmland ska samordna verksamheterna inom de två bolagen. Det har de tre ägarna enats om i en avsiktsförklaring.

Läs mer

2010-01-31 Fortsatt stort behov av utbildningsplatser i länet

Behovet av vuxenutbildning kvarstår

Läs mer

2010-01-18 Vinnarna klara i Du&EU-tävlingen!

Idag måndagen den 18 januari, får fyra kommuner i Sörmland motta varsitt ärofullt pris i den länsomfattande tävlingen Du&EU där samtliga kommuner i länet har deltagit under det gångna året.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58