Meny

Almi Stockholm och Almi Sörmland går samman

De regionala Almi-bolagen i Stockholm och Sörmland ska samordna verksamheterna inom de två bolagen. Det har de tre ägarna enats om i en avsiktsförklaring.

Avsikten är att bilda ett gemen­samt bolag med namnet Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Verksamheten fortsätter som tidigare med att utveckla företagandet i de båda länen med utgångspunkt från Stockholm, Eskilstuna och Nyköping.

Målet är att det nya bolaget ska starta sin verksamhet vid halvårsskiftet 2010. Syftet med sammanslagningen är att optimalt utnyttja resurserna för att främja tillväxt och nyföretagande i Stockholm och Sörmland.

– Tillsammans med Stockholm får vi ett starkt Almi-bolag som på ett ännu bättre sätt kan utveckla näringslivet i Sörmland. Redan i dag samverkar regionerna inom många olika områden och det känns naturligt att göra det även inom Almis viktiga uppdrag, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.

– För Stockholm blir det här mycket bra. En gemensam verksamhet med Sörmland skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt och mer kraftfullt Almi. Genom samordningen frigör vi resurser som bättre kan användas för att utveckla näringslivets konkurrenskraft i våra regioner, säger finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Stockholms läns landsting.

– Genom sammanslagningen skapar vi en mer ändamålsenlig struktur och en starkare organisation med ännu bättre möjligheter att hjälpa nya och växande företag, säger Göran Lundwall, koncernchef Almi Företagspartner AB.

Almi-bolagen i Stockholm och Sörmland ägs av Almi Företagspartner AB med 51 procent samt Stockholms läns landsting och Regionförbundet Sörmland till resterande delar i respektive bolag. Innan samordningen kan bli verklighet ska respektive ägare fatta de formella besluten.

För mer information, kontakta
Thorbjörn Ekström, Utvecklingsdirektör Stockholms läns landsting, 0707-374 366

Göran Norberg, Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, 0706-445 625

Lars Mårdbrant, Kommunikationsdirektör Almi Företagspartner AB, 0703-143 434.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58