Meny

Barn och ungdomar engageras i Du&EU-kampanjen

I år kommer barn och ungdomar att få skapa egna bilder av sitt älskade Sörmland. De bjuds in att fotografera och filma på temat ”Jag älskar Sörmland” i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU.”

 Förskolor och skolor, med barn upp till 12 år, bjuds in att fotografera och ungdomar mellan 13-20 år får tävla genom att göra sin egen film. Film- och fotoaktiviteterna är fortsättningen på kampanjen ”Du&EU” där samtliga kommuner i länet, landstinget och Regionförbundet Sörmland deltar. Från och med i år inleder man även ett nytt samarbete med ”Film i Sörmland.”

- Tanken är att barn och ungdomar, genom bilder och film, ska visa varför de gillar att bo i den egna kommunen. Vi vet inte vad vi har att vänta oss men vi hoppas på många spännande dokumentationer, säger Gunnel Nelzén som är ansvarig på ”Film i Sörmland” som dessutom ska ta emot alla bidrag.

Bilderna kommer under sommaren att visas i en utställning i den egna kommunen och på ett EU-möte som äger rum i Nyköping i början av juni. Där väntar också en del överraskningar för de barn som får komma till Nyköping och visa sina bilder för EU-deltagarna.

De nominerade filmerna ska, i sin tur, visas vid ett separat tillfälle i höst på en biograf i Sörmland och fyra vinnare får en resa till Bryssel i pris.

Regionförbundets beslut att fortsätta den ett år långa kampanjen innebär också att politikerna har bytt ut en av de tre indikatorer som ingått i tävlingen. Indikatorn ”Nystartade företag” ersätter i år indikatorn minskat restavfall. De övriga indikatorerna befolkningstillväxt och ökat antal miljöbilar kvarstår i den tävling där kommunerna utmanar varandra.

Indikatorerna i Sörmlandsstrategin har sitt ursprung i den så kallade Lissabonstrategin vars syfte är att öka sysselsättningen och tillväxten i Europa. Genom att visa det bästa med sin kommun eller sitt län kan man även bidra till befolkningstillväxten vilket gynnar den allmänna tillväxten i länet.

För mer information, kontakta
Monica Swärd, samordnare för projektet ”Du&EU” Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58