Meny

Barn och ungdomar engageras i Du&EU-kampanjen

I år kommer barn och ungdomar att få skapa egna bilder av sitt älskade Sörmland. De bjuds in att fotografera och filma på temat ”Jag älskar Sörmland” i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU.”

 Förskolor och skolor, med barn upp till 12 år, bjuds in att fotografera och ungdomar mellan 13-20 år får tävla genom att göra sin egen film. Film- och fotoaktiviteterna är fortsättningen på kampanjen ”Du&EU” där samtliga kommuner i länet, landstinget och Regionförbundet Sörmland deltar. Från och med i år inleder man även ett nytt samarbete med ”Film i Sörmland.”

- Tanken är att barn och ungdomar, genom bilder och film, ska visa varför de gillar att bo i den egna kommunen. Vi vet inte vad vi har att vänta oss men vi hoppas på många spännande dokumentationer, säger Gunnel Nelzén som är ansvarig på ”Film i Sörmland” som dessutom ska ta emot alla bidrag.

Bilderna kommer under sommaren att visas i en utställning i den egna kommunen och på ett EU-möte som äger rum i Nyköping i början av juni. Där väntar också en del överraskningar för de barn som får komma till Nyköping och visa sina bilder för EU-deltagarna.

De nominerade filmerna ska, i sin tur, visas vid ett separat tillfälle i höst på en biograf i Sörmland och fyra vinnare får en resa till Bryssel i pris.

Regionförbundets beslut att fortsätta den ett år långa kampanjen innebär också att politikerna har bytt ut en av de tre indikatorer som ingått i tävlingen. Indikatorn ”Nystartade företag” ersätter i år indikatorn minskat restavfall. De övriga indikatorerna befolkningstillväxt och ökat antal miljöbilar kvarstår i den tävling där kommunerna utmanar varandra.

Indikatorerna i Sörmlandsstrategin har sitt ursprung i den så kallade Lissabonstrategin vars syfte är att öka sysselsättningen och tillväxten i Europa. Genom att visa det bästa med sin kommun eller sitt län kan man även bidra till befolkningstillväxten vilket gynnar den allmänna tillväxten i länet.

För mer information, kontakta
Monica Swärd, samordnare för projektet ”Du&EU” Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58