Meny

Drygt 15 miljoner till EU-projekt i Sörmland

Positionera sig i arbetet med den kommande EU2020-strategin samt marknadsföra Sörmland på den europeiska kartan. Utveckla sina respektive tillväxtplaner genom utbyte av erfarenheter från andra regioner.

Det är huvudsyftena med EU-projektet ”EU2020 Going Local” som Regionförbundet Sörmland nu fått det yttersta ansvaret för. Projektet omfattar totalt nio europeiska länder och 15 regioner och omsluter drygt 15 miljoner kronor under två år.

Temat för projektet är ”Energi och hållbara transporter” och Regionförbundet Sörmland har således utsetts till projektägare, så kallad Lead Partner i projektet, med övergripande ansvar för att föra projektet i mål.

- Den nya EU2020-strategin fokuserar i hög grad på att involvera alla aktörer på ett tidigt stadium och vi räknar med att den nuvarande Lissabonstrategin och den nya strategin kopplas samman på ett effektivt sätt på lokal och regional nivå, säger Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

Projektet bygger på detta samarbete och tanken är att överföra goda exempel på hur man kan koppla ihop samtliga nivåer för att undvika onödiga krockar i tillväxtarbetet.

Projektet innehåller i första hand följande delar:

  • Hur ser politiska initiativ och det politiska ledarskapet ut för att knyta EU:s politik till lokala och regionala beslutsprocesser?
  • Tillämpning av Lissabonstrategin i andra regioner och arbetet med olika tillväxtplaner.
  • Kunskaper om sakfrågorna, det vill säga energi och hållbara transporter.

Goda exempel ska tas fram i de olika projektregionerna. Hittills i Sörmland har Eskilstuna, Gnesta och Katrineholms kommuner visat intresse.

- Vi kommer också att undersöka om flera av regionförbundets medlemmar har intresse av att delta i någon form, säger Marita Bengtsson.

För Sörmlands del innebär det att regionen ska fortsätta att utveckla den så kallade Bottom-Up-modellen (se fotnot) med lokal och regional nivå som grund.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson (S) Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 512 20 84

Daniel Portnoff (M) Vice ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 661 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Fotnot: Bottom-Up-modellen handlar om att det finns ett starkt samband mellan de tillväxtbefrämjande insatserna på lokal och regional nivå och den nationella tillväxtpolitiken. Tillväxtarbetet – från kommunal till europeisk nivå – kan därmed knytas ihop. Insikten om detta och en effektiv samverkan mellan de olika nivåerna gör tillväxtarbetet mer effektivt och förhindrar parallella processer. Det kräver också ett politiskt ledarskap och en transparent planeringsprocess. Regionförbundets rapportörer har beskrivit hur en sådan process kan se ut i den så kallade Bottom-Up-modellen.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58