Meny

Företagsam Sörmland får pengar av regionförbundet

Regionförbundet Sörmland beslutade på regionstyrelsen idag, den 29 april att stödja Företagsam Sörmland, ett regionalt resurscentrum med 300 000 kronor under tre år. Det regionala resurscentret arbetar med att stärka kvinnors situation i företagande och på arbetsmarknaden på lokal såväl som regional nivå. Företagsam Sörmland vill säkerställa en genusmedveten verksamhet och uppnå ett jämställt näringsliv.

– Regionförbundet bedömer att ett aktivt arbete med länets aktörer för företagsfrämjande bör ge positivt resultat och medverka till att fler företagande kvinnor och kvinnors ägande i företag, därför väljer vi att under två års tid medfinansiera Företagsam Sörmland, säger Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson, (S), Ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad, Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36.

Fakta Företagsam Sörmland:
Företagsam Sörmland är en ideell förening där lokala resurscentra är medlemmar. Företagsam Sörmland fungerar som en resurs till lokala resurscentra och nätverk som främjar kvinnors företagande och arbetsliv.

Företagsam Sörmland startade sommaren 2007 efter att ha legat under Länsstyrelsen som ett regionalt resurscentrum.

Företagsam Sörmland är politiskt och religiöst obundna och vi är medlemmar i Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor (NRC).

Föreningen är lokalt förankrad i ett starkt regionalt, nationellt och internationellt nätverk av efterfrågade spetskompetenser inom kvinnors arbetsmarknad och företagande.

En av grundidéerna med nätverket är att de ska utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Genom riksdagsbeslut finns offentliga basresurser för finansiering av verksamhet vid lokala och regionala resurscentra. Dessutom finns projektmedel för utvecklingsprojekt.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36