Meny

Företrädare för Sörmland på konferens

Nu genomförs Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens - den sista för denna mandatperiod. Ledningskonferensen genomförs varje år och är till för att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin; inspirera till sörmländskt nytänkande i Stockholm-Mälarregionen samt stärka relationerna med regionförbundets medlemmar. I år ska deltagarna summera och diskutera regionala utvecklingsfrågor med sikte framåt.

– Förra året ställdes konferensen in på grund av den ekonomiska situationen i kommunerna och landstinget. I år konfererar vi på Båsenberga, Vingåker. Det är viktigt att vi träffas och gemensamt summerar den gångna mandatperioden och enas om vad vi vill skicka med till den nya regionstyrelsen som tar vid efter årsskiftet, säger Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Målgruppen är kommunernas och landstingsstyrelsens presidier, ledamöter i regionförbundets arbetsutskott samt kommunchefer/landstingsdirektör. Konferensen bekostas av respektive kommun/landsting och deltagaravgiften uppgår till 3.200 kronor per deltagare.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson, Ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82

Göran Norberg, Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, 070-644 56 25.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58