Meny

Fortsatt stort behov av utbildningsplatser i länet

Behovet av vuxenutbildning kvarstår

Behovet av platser inom yrkeshögskoleutbildningen kan öka i år och även under nästa år.

Elisabeth Berglund, vars uppdrag är att arbeta med projektet ”Kompetensbehov och regional samordning” har delat upp sin översikt på de tre utbildningsformerna yrkesvux, KY/yrkeshögskola samt högskola.

- Flera kommuner ser ett växande behov av utbildningsplatser och några bedömer att det är minst samma behov som i år. En kommun konstaterar också att antalet platser påverkas av konjunkturläget och vad Arbetsförmedlingen har för resurser när det gäller arbetsmarknads-utbildning, förklarar Elisabeth Berglund.

Problemen med hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg antas också bidra till ett ökat behov av platser. Regionen har även haft en stor invandring där yrkesutbildningar är ett sätt att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Med anledning av att Sörmland har drabbats hårt av konjunkturnedgången finns det också anledning att tro att behovet av platser inom yrkeshögskolan kan öka, säger Elisabeth Berglund.

När det gäller antalet platser i den kommunala vuxenutbildningen under förra året visar det sig att länet hade långt fler platser än antalet tilldelade. Det betyder att flera kommuner bidrog med egna medel för att möta efterfrågan i den egna kommunen.

Regeringen har i anslutning till att regionförbundet fick sina regionala utvecklingsmedel för 2010 lämnat ett uppdrag inom utbildningsområdet.

Uppdraget innebär att länen ska etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplaner på kort och lång sikt. Det betyder bland annat att respektive län ska ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser grundade på näringslivets behov.

Redovisningen är en del av det uppdrag som de båda samordnarna Marita Bengtsson och Bo Könberg har fått av regeringen för att motverka effekterna av de stora varsel som drabbat länet.

För mer information, kontakta
Elisabeth Berglund, Projektledare Regionförbundet Sörmland, 073-324 87 70.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58