Meny

Ny undersökning presenterar sörmlänningars syn på vatten

- Rent vatten är en viktig välfärdsfaktor

”Vårt gemensamma vatten” är temat för det stora politikermöte som hålls i imorgon, onsdagen den 26 maj, på Lokomotivet och Munktellmuséet i Eskilstuna. Då samlas 250 toppolitiker och tjänstemän från hela Mälardalen, det vill säga från totalt 56 kommuner och fem landsting.

Med anledning av detta möte har Regionförbundet Sörmland tagit fram en undersökning om sörmlänningarnas inställning till och syn på vatten och vattenanvändning.

- Av svaren framgick entydigt att samtliga instämde i att tillgång till rent och hälsosamt vatten i hemmet, på arbetet och på fritiden var en viktig välfärdsfaktor, skriver professor Reinhold Castensson vid Instutionen för Tematiska studier/Tema vatten vid Linköpings Universitet i sin alldeles färska undersökning som presenteras idag.

Han konstaterar också att sörmlänningarnas nära förhållande och anknytning till vatten kan på goda grunder antas påverka inställningen till vatten och till hur man använder det.

I intervjumaterialet kan man också hitta många fina beskrivningar av de sörmländska vattnen som till exempel; ”Viktiga för sörmländska själen, ger identitet”. De flesta anser också att vattenvården fungerar bra även om en stor andel svarat nej eller vet ej. 82 procent av de tillfrågade anser också att skyddet av de sörmländska vattnen behöver stärkas. Det finns med andra ord en stark uppslutning till ett ökat skydd av Sörmlands yt- och grundvatten.

För mer information, kontakta
Monica Swärd, Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58.

Här kan du läsa intervjuundersökningen Sörmlänningarnas syn på vatten

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58