Meny

Nya EU-miljoner till Sörmland

Fyra projekt som omfattar Sörmland på drygt sju miljoner kronor har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige. Dessa prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Merparten av de drygt sju miljonerna kronorna går till projektet Våga Välja Väg, Flens kommun. Projektet får 5 477 548 kronor från Socialfonden. Syftet med projektet är att lyfta ungdomar från ohälsa till hälsa och från utanförskap till delaktighet i arbetsmarknad, utbildning. Dessutom ska samarbetet mellan olika aktörer på området utvecklas. För mer information, kontakta Per Norén, 070-323 95 28

Andra projekt i Sörmland som har beviljats pengar är: Kompetens för tillväxt, Östsvenska handelskammarens Service AB, Nyköping som får 250 000 kronor i EU-stöd för att under ett halvår genomföra en förstudie som ska klara ut förutsättningarna och former för en förbättrad och bestående samverkan mellan akademi, företag och olika regionala aktörer. För mer information, kontakta Thomas Sjölander, 070-526 42 20

Innovationsutveckling i grupper, Nyföretagarcentrum Östra Sörmland som får 250 000 under sex månader till ett pilotprojekt som ska utveckla, testa och utvärdera två metoder för att mer öppet arbeta med innovationer i grupp. För mer information, kontakta Jenny Höglund, 070-678 59 77

Bazar, Eskilstuna kommun får 1 104 137 kronor under åtta månader till en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för etablering av Bazarer i kommunerna Västerås, Eskilstuna, Södertälje, Malmö och Göteborg. Förstudien ska bidra till att fler personer med utländsk bakgrund och med svag förankring på arbetsmarknaden kan starta egen verksamhet. För mer information, kontakta Kenny Sjöberg, 070-340 27 21

För mer information, kontakta
Elisabeth Langgren Lundov, Strukturfondsamordnare Regionförbundet Sörmland, 070- 666 49 64.

Fakta: Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 i Östra Mellansverige har till uppgift att fördela EU-medel till satsningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet ska prioritera projektansökningar. Strukturfondspartnerskapet utgörs av 19 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen och intresseorganisationer/ föreningar.

Under perioden 2007-2013 ska drygt 1.6 miljarder kronor fördelas till satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, ökar nyföretagandet och bidrar till att fler människor kommer i arbete. Regionen Östra Mellansverige utgörs av länen Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64