Meny

Regeringen måste infria avtalet om Citybanan

Planeringen av Ostlänken måste fortsätta, om regeringen ska hålla sitt löfte i avtalet om Citybanans medfinansiering. I det avtalet förbinder sig staten att genomföra den slutliga järnvägsplanen för Ostlänken. Endast Ostlänken tillsammans med Citybanan kan lösa de långsiktiga kapacitetsproblemen på stambanorna genom Stockholm, Sörmland och Östergötland. Det skriver Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Östsam till regeringen.

När avtalet om medfinansiering av Citybanan i Stockholm skrevs bidrog berörda kommuner och landsting i Sörmland och Östergötland med 650 miljoner kronor. Ett av statens åtaganden i avtalet var att till 2008 göra alla förberedelser inför det slutliga planeringssteget av Ostlänken, det vill säga en järnvägsplan. Detta har ännu inte infriats.

– Ett absolut minikrav är att medel avsätts så att järnvägsplaneringen kan slutföras till 2014 i enlighet med det avtal som träffades mellan Trafikverket och de regionala parterna tidigare i år, skriver regionförbundens styrelseordförande, Jan Owe-Larsson och Marita Bengtsson.

Vidare skriver regionförbunden att bara Ostlänken kan höja kapaciteten på spåren genom Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Bara nya spår gör det möjligt att separera snabba persontåg och långsamma godståg. Det räcker nämligen inte att försöka komplettera dagens spår då kostnaderna för detta inte står i proportion till nyttan.

– Om inte planeringen för Ostlänken fortsätter redan nu riskerar man att gå miste om en stark ekonomisk tillväxt i en expansiv region. En försämrad tillgänglighet till tåg i regionen ökar dessutom trafiken på vägarna, skriver Jan Owe-Larsson och Marita Bengtsson.

Regionförbunden kräver att regeringen för in Ostlänken i åtgärdsplanen 2010-2021, oavsett om en nationell satsning på höghastighetsbanor dröjer.

Berörda kommuner och landsting i Sörmland och Östergötland har hittills betalat 190 miljoner av en total planeringskostnad för Ostlänken på 330 miljoner. I ett avtal med Banverket (Trafikverket) i mars förband sig berörda kommuner och landsting att betala ytterligare 90 miljoner för den väntande järnvägsplanen.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82.

Här kan du läsa Regionförbundet Sörmlands och Östsams brev till regeringen

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58