Meny

Regionförbundet kommenterar infrastruktursatsningen: - Nöjda, men inte helt nöjda!

Idag vid lunchtid kom beskedet att regeringen satsar 482 miljarder på förstärkt infrastruktur i hela landet. För Sörmlands del innebär det att vi får 917 miljoner för att förbättra bland annat vägnätet i länet.

- Satsningen är efterlängtad och vi är naturligtvis jätteglada för de anslagna medlen även om vi gärna hade sett att vi hade fått en ännu större pott, säger Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland som är den part i länet som tagit fram underlaget som regeringen haft som grund till dagens beslut.

- Det här är vad vi preliminärt hade räknat med men vi hade naturligtvis gärna sett att vi fått ytterligare 25 procent vilket vi också framfört i en särskild skrivelse till regeringen tidigare, tillägger hon.

- 917 miljoner kronor motsvarar den ram som vi, mer eller mindre, hade blivit utlovade. Den innebär att vi kan fortsätta våra satsningar på att öka trafiksäkerheten och därmed behålla våra hastigheter, ytterligare förbättringar av riksväg 55 samt insatser som gynnar kollektivtrafiken, säger Marita Bengtsson.

Den anslagna summan innebär också att regionförbundet får en pott som kan användas för olika utredningar och förstudier som bland annat berör TGOJ-banan.

- Men det är viktigt att Vägverket, eller det kommande Trafikverket, i sina årliga budgetar får de pengar som de blivit utlovade så att satsningarna inte fryser inne eller skjuts på framtiden, säger Marita Bengtsson i en avslutande kommentar.

För eventuella frågor, kontakta
Marita Bengtsson, Ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Göran Norberg, Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, 070 – 644 56 25.

Här kan du läsa förslaget till regional plan för transportinfrastruktur

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58