Meny

Regionförbundet satsar 4,5 miljoner på Robotdalen

Regionförbundet Sörmland beslutade på regionstyrelsen idag den 29 april att fortsätta satsa på Robotdalen med 1,5 miljoner kronor om året i ytterligare tre år.

Robotdalen är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Mälardalen. I Robotdalen utvecklas robotik för industri, logistik och hälsosektorn. Robotdalen i Mälardalen är världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik.

– Regionförbundet har medfinansierat Robotdalen sedan 2004 och är ett av Sörmlands viktigaste projekt som har stor betydelse för den regionala utvecklingen. säger, Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Fram till 2013 ska Robotdalen ha skapat betydande och bestående effekter på tillväxten såväl i Mälardalen som i Sverige. Sedan starten har 16 nya företag bildats och 16 nya produkter utvecklats. Målet är att till 2013 ska 30 nya företag och 30 nya produkter inom robotik och automation ha skapats. Under finanskrisen 2008-2009 utökades projektet bland annat med utökade aktiviteter bland företag och Robotdalen har även varit en del av forskarskolan i Mälardalens högskolas projekt.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson, Ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36.

Fakta Robotdalen: Robotdalen utvecklar robotik för industri, logistik och hälsosektorn. Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs på små och medelstora företag, sjukhus, globala företag som ABB,Volvo, Atlas Copco och ESAB samt Örebro universitet och Mälardalens högskola. Robotdalen arbetar för fler och bättre utbildningar och ett ökat teknikintresse hos barn och ungdomar. Nya idéer stöttas från prototyp till färdig produkt. Aktörer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län samarbetar för att stärka regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotbaserad automation.

Källa: http://www.robotdalen.se

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36