Meny

Regionförbundet välkomnar effektivare trafikplanering

En effektivare planering av vägar och järnvägar – ja, det är precis vad många i Sörmland upplever att vi behöver idag. Därför har Regionförbundet Sörmland lämnat ett yttrande till regeringen över den statliga utredning med samma namn.

Där konstaterar förbundet bland annat att:

- En ny lagstiftning för den fysiska planeringsprocessen ger bättre förutsättningar att samordna den ekonomiska och fysiska planeringen. Därför är sambanden mellan den ekonomiska planeringen och den fysiska planeringen viktig att utreda djupare.

Transportinfrastrukturkommittén, som gjort den aktuella utredningen, fick i uppdrag att ta fram förslag på hur den fysiska planeringsprocessen för infrastruktur kan effektiviseras. Ett av förslagen går ut på att ändringar i väglagen och banlagen kan leda till att ledtiderna fram till färdig anläggning förkortas.

- Regionförbundet Sörmland ser i många fall ett stort behov av en förenklad planeringsprocess och välkomnar kommitténs utredning, skriver regionförbundet och fortsätter:

- Fördelen med en gemensam samordnad och bra kommunicerad process är bland annat att det blir tydligare för allmänheten i vilka skeden som det finns störst möjlighet att påverka. Och utifrån kommunernas perspektiv är det viktigt att förstå vilka och när olika samråd behöver genomföras.

Men regionförbundet är inte alltigenom positiv i sitt yttrande, förbundet skriver också:

- Det vore önskvärt att lagen angav att handläggningen i normala fall inte ska ta mer än en viss tid.

För mer information, kontakta
Göran Norberg, Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58