Meny

Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 10 juni

Regionstyrelsen sammanträder

Datum och tid
Torsdagen den 10 juni, kl 13:30 – ca 16:00

Plats: Solbacka Sport & Konferens, Stjärnhov.

Dagordning

Hålltider: Information kl 13.30. Partigrupper ca kl 14.30. Beslutsärenden ca kl 15:30.

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Information/vägledningsdiskussion (kl 13.35 - 14.30)

1 Inriktningsdiskussion om verksamhetsplan 2011. 
2 Förbundsdirektörens information och kommentarer:
- Reflektioner över EU-mötet i Nyköping
- Beslutsärendena
3 Övriga frågor

D Partigrupper (kl 14.30 inkl kaffe)

E Beslut (kl 15.30 - ca 16.00)

§ 16 Fastställande av regional plan för transportinfrastruktur

§ 17 Insatser på kompetensområdet under 2010

§ 18 Medfinansiering av samverkansprojektet ”Arbetsmarknadsbehov och kompetenskartläggning” i Katrineholm, Flen och Vingåker

§ 19 Svar på Miljöpartiets skrivelser om ”Ekologiska fotavtryck” och ”Biogas”

§ 20 Genomförande av regional översiktsplan för Sörmland

§ 21 Mötesplan 2011 för arbetsutskottet och regionstyrelsen

§ 22 Anmälningsärenden

F Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58