Meny

Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 10 juni

Regionstyrelsen sammanträder

Datum och tid
Torsdagen den 10 juni, kl 13:30 – ca 16:00

Plats: Solbacka Sport & Konferens, Stjärnhov.

Dagordning

Hålltider: Information kl 13.30. Partigrupper ca kl 14.30. Beslutsärenden ca kl 15:30.

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Information/vägledningsdiskussion (kl 13.35 - 14.30)

1 Inriktningsdiskussion om verksamhetsplan 2011. 
2 Förbundsdirektörens information och kommentarer:
- Reflektioner över EU-mötet i Nyköping
- Beslutsärendena
3 Övriga frågor

D Partigrupper (kl 14.30 inkl kaffe)

E Beslut (kl 15.30 - ca 16.00)

§ 16 Fastställande av regional plan för transportinfrastruktur

§ 17 Insatser på kompetensområdet under 2010

§ 18 Medfinansiering av samverkansprojektet ”Arbetsmarknadsbehov och kompetenskartläggning” i Katrineholm, Flen och Vingåker

§ 19 Svar på Miljöpartiets skrivelser om ”Ekologiska fotavtryck” och ”Biogas”

§ 20 Genomförande av regional översiktsplan för Sörmland

§ 21 Mötesplan 2011 för arbetsutskottet och regionstyrelsen

§ 22 Anmälningsärenden

F Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58