Meny

Samordnarna rapporterar till regeringen

-Vi kan konstatera vissa tecken till återhämtning i den konjunktursvacka som drabbat länet på ett sådant sätt att Södermanland har varit en av de mest utsatta regionerna i landet.

Det skriver länets samordnare, Regionförbundet Sörmlands ordförande, Marita Bengtsson och Landshövding Bo Könberg till regeringen i sin redovisning av arbetsmarknadsläget, vidtagna och planerade åtgärder samt uppnådda resultat. De fortsätter:

-Eskilstunaregionens stora beroende av fordonsbranschen och då särskilt tunga fordon har slagit igenom på ett mycket kännbart sätt. Vår redovisning visar också att lågkonjunkturen slagit hårdare mot den mansdominerade tillverkningsindustrin än mot andra verksamheter.

Länets samordnare framhåller vikten av att kombinera insatser för att dämpa effekterna av de akuta varslen och uppsägningarna med långsiktiga åtgärder för att dra nytta av regionens möjligheter när konjunkturen vänder uppåt igen. Detta har också varit syftet med de särskilda företagsinsatser som skett med stöd av ALMI och Mälardalens högskola. Ökat fokus har lagts på insatser direkt i företagen. Utbildningsfrågor, för att öka tillgången på den kompetens som efterfrågas av företagen, har också varit i fokus.

Södermanlands län har sedan hösten 2008 tillhört de två-tre län som har den högsta arbetslösheten och under hela perioden haft den högsta ungdomsarbetslösheten. Länet hade i mars 2010 en arbetslöshet på 9,3 procent att jämföra med rikets 7,3 procent. I Eskilstuna var motsvarande siffra 11,9 procent. Endast Västernorrlands och Gävleborgs län låg på en högre nivå än länet.

Ungdomsarbetslösheten är nu 16,2 procent i länet och 18,2 procent i Eskilstuna att jämföra med 11,2 procent i riket.

-Trots stora insatser från kommunerna har ungdomsarbetslösheten utvecklats synnerligen negativt även i andra delar av länet. Det gäller bland annat Vingåker, Oxelösund och Katrineholm som har en ungdomsarbetslöshet på över 15 procent, säger Bo Könberg och Marita Bengtsson.

I en skrivelse till regeringen i början av april i år begärde samordnarna en utökad ram från de regionala medlen för tillväxt. En sådan ram skulle ge utrymme för ytterligare insatser i företagen.

Observera att hela redovisningen bifogas detta pressmeddelande med ett antal konkreta förslag på åtgärder för att komma till bukt med problemen i länet.

För mer information, kontakta
Bo Könberg, Landshövding, 0155- 26 40 01

Marita Bengtsson, Ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82.

Här kan du läsa hela rapporten Varselsamordnarnas redovisning av arbetsmarknadsläget

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58