Meny

Sörmland spränger befolkningsvall

Nu spränger vi befolkningsvallen. För första gången i Sörmlands historia har vi nu passerat 270 000 invånare! Det innebär att Sörmland, den 1 juli 2010, hade en samlad befolkning på 270 170 personer. Hittills i år har länet ökat med 1 117 personer varav så många som 1 052 är nyinflyttade. Till skillnad från många andra län har Sörmland även ett födelseöverskott på 75 personer.

Vid den senaste räkningen är det bara Stockholms, Hallands och Skåne län som har en större procentuell befolkningsökning. I absoluta tal ligger Sörmland på tredje plats om man undantar de tre storstadslänen.

Under flera år har Sörmland legat bland de fem-sex främsta länen när det gäller befolkningstillväxt. Det är en mycket positiv utveckling för hela länet även om utvecklingen skiljer sig åt inom länet. Den stora inflyttningen till länet är också ett kvitto på att länets strategi att underlätta regionförstoringen har varit framgångsrik.

- De satsningar som infrastruktur och kommunikationer, som länets kommuner och landstinget medverkat till, har starkt bidragit till denna positiva utveckling. Exempel på det är satsningarna på Skavsta, riksväg 55, Svealandsbanan, Sörmlandspilen och Tågtrafiken UVEN, säger förbundsdirektör Göran Norberg på Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

För eventuella frågor, kontakta
Göran Norberg Förbundsdirektör 070 – 644 56 25

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58