Meny

Startskott för nytt projekt kring EU:s tillväxtstrategi

Den 1-3 november sker starten av projektet ”EU 2020 going local” i Riga, Lettland, där Regionförbundet Sörmland är en av initiativtagarna. Det är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan 15 europeiska regioner.

Syftet med projektet är att engagera de aktuella parterna så att de på ett tydligt sätt bidrar till genomförandet av EU:s nya tillväxtstrategi, EU 2020. Projektet pågår under två år och omsluter cirka 1,5 miljoner euro. Projektets tema är ”Energi och hållbara transporter” och består av flera delar:

  • Hur ser det politiska ledarskapet ut när det gäller att knyta EU:s politik till lokala och regionala beslutsprocesser?
  • Hur tillämpas Lissabonstrategin i andra regioner och hur kopplas den till arbetet med regionala och lokala tillväxtplaner?
  • Ett gemensamt lärande genom goda exempel från deltagande regioner kring energi och hållbara transporter.

Arbetet bedrivs dels genom eget arbete på hemmaplan, dels genom erfarenhetsutbyte som workshops och studiebesök. En särskild politisk arbetsgrupp, som leds av regionförbundets representant Benita Vikström, ska diskutera hur det politiska ledarskapet driver på tillväxtarbetet i regionerna.

- Vi ska se hur vårt sätt att hantera dessa mycket viktiga frågor kan påverka den regionala utvecklingen, förklarar Benita Vikström som också är en av talarna i Riga imorgon, tisdag, i anslutning till startskottet och fortsätter:

- Men framförallt ska vi diskutera hur vi använder det politiska ledarskapet för att driva de regionala utvecklingsfrågorna framåt.

Ett av framgångsrecepten för Sörmland har varit den så kallade ”Bottom-up”-modellen som gått ut på att man gemensamt i regionen gått igenom länets utvecklingsplaner och bestämt på vilka områden man ska samarbeta.

- Vilka frågor kan vi klara lokalt eller regionalt och vilka frågor ska vi föra vidare till nationell nivå eller EU-nivå? Samtidigt mäter vi utvecklingen med gemensamma mått och jämför oss med varandra och andra, förklarar Benita.

För mer information, kontakta:
Benita Vikström 070 – 682 15 83

Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbundet Sörmland, 070 – 666 49 64

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64