Meny

2011

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2011-12-08 Regionförbundet satsar på miljö- och klimatfrågor

Utbildning och kompetensförsörjning samt miljö- och klimatfrågor. Det är två av de nya verksamhetsområden som Regionförbundet Sörmland ska arbeta med från och med nästa år. Det blir en konsekvens av det förslag till verksamhetsplan för 2012 som regionstyrelsen beslutade om idag, torsdagen den 8 december.

Läs mer

2011-11-22 Halvlek för tillväxtprojektet EU 2020 Going Local

– Vi vill sprida alla goda resultat som det här projektet ger, både inom och utom projektet, säger Elisabeth Langgren Lundov som är projektkoordinator på Regionförbundet Sörmland, om innehållet i Mid-term Event som äger rum i Düsseldorf, Tyskland, mellan den 22-24 november. 14 regioner från nio europeiska länder är partners i projektet, och under Mid-term Event får tjänstemän och politiker som på olika sätt är involverade i genomförandet möjlighet att träffas.

Läs mer

2011-11-18 Framtidens kollektivtrafik i Sörmland

Fredagen den 18 november samlas länets ledande politiker, tjänstemän och samverkande aktörer på Eskilstuna teater. Slutrapportering av projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland står på agendan tillsammans med mobilisering inför den nya kollektivtrafiklagstiftningen och följande åtaganden om trafikförsörjningsprogrammet.

Läs mer

2011-10-21 Ny strategi för besöksnäringen i Sörmland ute på remiss

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det är namnet på det dokument som i dagarna går ut på remiss till alla kommuner i länet.

Läs mer

2011-09-14 Ny rapport "Inför Sörmlands vägval i regionfrågan"

Med anledning av den allt hetare regionfrågan, som nu diskuteras över hela landet, har Regionförbundet Sörmland tagit fram en rapport som presenterar olika alternativ till en framtida regionindelning för Sörmlands del.

Läs mer

2011-09-14 Två miljoner per år för att främja kvinnors företagande

Regionförbundet Sörmland har av Tillväxtverket beviljats nästan två miljoner kronor per år under 2011 och 2012 inom programmet ”Främja kvinnors företagande”. Programmet beräknas fortsätta under 2013 och 2014. Pengarna ska användas till utvecklingsprojekt för att främja kvinnors företagande i länet enligt de riktlinjer och villkor som Tillväxtverket beslutar.

Läs mer

2011-09-14 Fördubblad omsättning för turistnäringen?

I Sörmland utvecklas turismen i en positiv riktning. Antalet sysselsatta år 2010 översteg 2 000 årsarbeten. Fler nya företag har skapats och fler produkter etableras på marknaden. Detta ökar den regionala omsättningen, ökar skatteintäkterna för kommunerna och landstinget samt bidrar till tillväxt i hela länet.

Läs mer

2011-07-14 Stockholm-Sörmland hetast för reklamfilmer

80 procent av alla reklamfilmsproduktioner som görs i Sverige, motsvarande 360 miljoner kronor, omsätts i Stockholm – Sörmland. Det är också i Mälardalen som mest medieutrymme säljs. Det framkommer i den rapport om reklamfilminspelningens regionalekonomiska effekter som bland andra Regionförbundet Sörmland varit med och tagit fram.

Läs mer

2011-06-07 Stora pengar till Sörmland tack vare flera filminspelningar

Minst 660 miljoner kronor – det är det beräknade exponeringsvärdet av Sörmland i den tyska TV-serien Inga Lindström som ses av drygt sex miljoner tyskar varje vecka.

Läs mer

2011-05-18 Experter tar sig in på HM:s nordenlager

Den 19-20 maj besöker Komexp, Kommunikationsexperternas förening, Sörmland i samband med att nätverkets årsmöte hålls på Dufveholms herrgård i Katrineholm. Nätverket består av ansvariga tjänstemän för infrastrukturplanering runt om i landet.

Läs mer

2011-05-13 Politisk enighet i länet om den framtida kollektivtrafiken

Den framtida och för Sörmland så viktiga kollektivtrafiken ska samlas i ett nytt politiskt organ. Uppdraget till länets kommuner och landstinget är mycket tydligt; att tillsammans utveckla länets kollektivtrafik. Detta enades länets ledande politiker om vid ett möte på torsdagseftermiddagen.

Läs mer

2011-05-10 Sörmländska politiker studerar regionbildning i Skåne

Årets ledningskonferens, med länets ledande politiker, går i år till Skåne/Öresundsregionen den 11- 13 maj. Temat för konferensen är det storregionala perspektivet, regionindelning och kollektivtrafiken i framtiden.

Läs mer

2011-03-24 Hur är det med maten i Sörmland? – matinventering i länet

Svensk mat smakar bra, den är trygg, har en historia och går att spåra. Den får gärna kosta lite mer. Viljan att satsa på lokalproducerade livsmedel finns på de flesta områden inom den offentliga sektorn. Men, hur kan vi i Sörmland göra det enklare för lokala producenter att lägga anbud? Detta är några av de frågor som ska LRF-projektet ”Matinventering i Södermanland” ska arbeta med under det närmaste året.

Läs mer

2011-03-24 Kompetenscheckar för ökad tillväxt i små och medelstora företag

På regionstyrelsens möte idag, den 24 mars, beslutade Regionförbundet Sörmland att stötta projektet ”Kompetenscheckar för tillväxt i Sörmland” med 1,5 miljoner kronor per år under två år, med start i år. Ytterligare medel till projektet ska sökas ur EU:s regionalfond.

Läs mer

2011-03-03 Sörmländskt EU-projekt uppmärksammat av EU-kommissionären

- Projektet ”EU 2020 Going Local”, där Sverige är Lead Partner (projektansvarig), representerar i ett nötskal vad vi önskar uppnå över hela Europa. Det sa EU-kommissionären Johannes Hahn, som är ansvarig för regionalpolitik, när han deltog i ett möte med Tillväxtverket helt nyligen.

Läs mer

2011-02-23 Regionförbundet initierar ny studie om TGOJ-banan

Hur kan vi gå vidare med frågan om TGOJ-banan? Det var en av de frågor som styrelsen för Regionförbundet Sörmland hade att ta ställning till vid dagens möte på Båsenberga i Vingåker.

Läs mer

2011-02-23 Regionförbundet stöttar projekt om hållbar besöksnäring

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt möte idag, onsdagen den 23 februari, att stödja en ettårig pilotstudie om ”Hållbar besöksnäring” med 300 000 kronor.

Läs mer

2011-02-22 50-tal européer till Eskilstuna för att diskutera energifrågor

Den 28 februari till den 2 mars kommer ett 50-tal tjänstemän och politiker att samlas på Sundbyholms slott, utanför Eskilstuna, för att diskutera energifrågor och hållbara transporter.

Läs mer

2011-02-04 Regionförbundet Sörmlands uppvaktning hos Näringsdepartementet

- Vi är tacksamma för att Näringsdepartementet tog emot oss och jag tror att vi i och med denna uppvaktning har inlett en konstruktiv dialog när det gäller tågsituationen på kort och lång sikt i Sörmland.

Läs mer

2011-02-03 Sörmländsk delegation till Näringsdepartementet

Imorgon, fredagen den 4 februari, uppvaktar fyra ledande sörmländska politiker statssekreteraren hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Carl von der Esch.

Läs mer

2011-01-28 Nytt gemensamt råd ska gynna tillväxten i länet

Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen har tillsammans bildat ett Tillväxtråd för länet. Det ska fungera som ett rådgivande organ till landshövding Bo Könberg och Regionförbundets nya presidium, ordförande Viking Jonsson och vice ordförande Anne-Marie Wigertz, i deras gemensamma arbete med länets utvecklings- och tillväxtfrågor.

Läs mer

2011-01-19 Snabb respons från näringsdepartementet på sörmländska politikers ilska

I fredags, den 14 januari, meddelade Regionförbundet Sörmlands nye ordförande, Viking Jonsson, att det fick vara nog på pendlareländet i länet.

Läs mer

2011-01-14 Uppror mot regeringen

- Nu får det vara nog. Våra pendlare flyr länet när de varken kan ta sig till eller från jobbet. Nu måste staten, det vill säga regeringen, ta sitt ansvar för kollektivtrafiken. Som ägare till SJ och ytterst ansvarig för Trafikverket måste staten se till att arbetsmarknadspendlingen fungerar.

Läs mer

2011-01-14 Trosa, Strängnäs och Nyköping är bäst i länet!

Trosa är bäst i Sörmland på att få så många som möjligt att starta nya företag. Strängnäs är bäst på att öka antalet invånare och Nyköping har den största andelen miljöbilar framför ”vanliga” bilar.

Läs mer

2011-01-14 Viking Jonsson och Anne-Marie Wigertz - nya presidiet för Regionförbundet Sörmland

Socialdemokraten och före detta kommunstyrelseordföranden i Vingåker, Viking Jonsson, utgör tillsammans med det nya moderata oppositionsrådet Anne-Marie Wigertz i Nyköping det nya presidiet för Regionförbundet Sörmland.

Läs mer

2011-01-11 Regionförbundet Sörmlands nya styrelse sammanträder och utser vinnarna i kampanjen Du&EU

På torsdag, den 13 januari, sammanträder den nya styrelsen för Regionförbundet Sörmland på Hedenlunda slott, utanför Flen.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58