Meny

Fördubblad omsättning för turistnäringen?

I Sörmland utvecklas turismen i en positiv riktning. Antalet sysselsatta år 2010 översteg 2 000 årsarbeten. Fler nya företag har skapats och fler produkter etableras på marknaden. Detta ökar den regionala omsättningen, ökar skatteintäkterna för kommunerna och landstinget samt bidrar till tillväxt i hela länet.

Under våren 2011 har ett arbete med en ny regional turismstrategi för Sörmland pågått. Resultatet ska presenteras på ett seminarium på Safiren i Katrineholm nu på fredag, den 16 september. Den viktigaste slutsatsen i den är att Sörmland bör dra nytta av den nationella strategin för att utnyttja den kraftsamling och de initiativ som görs nationellt.

I den nationella strategin som svensk turistnäring tagit fram sägs att man år 2020 ska ha fördubblat omsättningen jämfört med 2010. Hälften av omsättningen ska komma från utländska besökare. Denna utmaning gäller även Sörmland och en viktig resurs i det sammanhanget är Skavsta flygplats.

- Vi har därför beslutat att ta fram en förstudie som kan lägga grunden till en tydlig insats under kommande år för att nå dit, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Regionstyrelsen beslutade idag, onsdagen den 14 september, att anslå en halv miljon kronor för att genomföra studien vars uppgift är att ta reda på hur vi kan utveckla turismen i Sörmland med Skavsta som motor. Uppdraget ska vara slutfört i juni nästa år.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Catharina Frändberg, ansvarig för besöksnäringen i länet
070 – 224 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45