Meny

Halvlek för tillväxtprojektet EU 2020 Going Local

– Vi vill sprida alla goda resultat som det här projektet ger, både inom och utom projektet, säger Elisabeth Langgren Lundov som är projektkoordinator på Regionförbundet Sörmland, om innehållet i Mid-term Event som äger rum i Düsseldorf, Tyskland, mellan den 22-24 november. 14 regioner från nio europeiska länder är partners i projektet, och under Mid-term Event får tjänstemän och politiker som på olika sätt är involverade i genomförandet möjlighet att träffas.

– Det politiskt ägarskap som finns i projektet är relativt unikt i sitt slag, fortsätter Elisabeth Langgren Lundov. Regionförbundet Sörmland är projektansvarig och ordförande för den politiska styrgruppen är Benita Vikström. Engagemanget är stort och flera arbetsgrupper som bland annat inriktar sig på möjligheten att använda el-bilar i offentliga förvaltningar och cykling som ett hållbart alternativ till biltransporter är på gång. I Sörmland finns lokalt en styrgrupp med representanter från alla kommuner i länet, och några av dem kommer att delta i Mid-term Event i Düsseldorf.

– Vi ska dela med oss goda exempel och höra vad projektet nu i halvlek har genererat, och den 23 november är allmänheten inbjuden att vara med och ta del av de lärdomar som framkommit, berättar Elisabeth Langgren Lundov.

Inspel och inspiration får deltagarna bland annat när de besöker Vaillant Training Center. Där visas banbrytande lösningar för värmeteknik med högeffektiva och förnybara energisystem. På företaget Monastère visas lösningar för att på nordiska breddgrader mer effektivt kunna tillvarata och lagra solenergi.

”Energi och hållbara transporter” är det övergripande temat för det tvååriga INTERREG IVC-projektet som knyter an till EU 2020-strategin. Att dela och lära av varandras goda exempel inom miljötemat är projektets huvudsyfte. De erfarenhetsutbyten som sker ska komma medborgarna till del genom att något av exemplen tas tillvara och med hjälp av strukturfondsmedel genomförs på hemmaplan. Här i Sörmland är cykling och energieffektivisering intressant att gå vidare med. Redan nu visas intresse från andra delar av landet för hur projektet arbetar med att implementera EU:s nya tillväxtstrategi på lokal och regional nivå.

För mer information, kontakta
Elisabet Langgren Lundov 070-666 49 64
projektkoordinator för ”EU 2020 Going Local”
Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64