Meny

Hur är det med maten i Sörmland? – matinventering i länet

Svensk mat smakar bra, den är trygg, har en historia och går att spåra. Den får gärna kosta lite mer. Viljan att satsa på lokalproducerade livsmedel finns på de flesta områden inom den offentliga sektorn. Men, hur kan vi i Sörmland göra det enklare för lokala producenter att lägga anbud? Detta är några av de frågor som ska LRF-projektet ”Matinventering i Södermanland” ska arbeta med under det närmaste året.

På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte idag, den 24 mars, beslutades om medfinansiering av projektet med 60 000 kronor.

– Den enskilda producenten själv har svårt att möta efterfrågan och få lönsamhet. Vi vill hitta nya lösningar i länet, säger Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på regionförbundet.

Vilka möjligheter finns redan idag i Sörmland och vilka åtgärder behövs för att fullt ut kunna utnyttja dem? Och hur ser morgondagens intresse ut?

I projektet ska en inventering av situationen för Sörmlands producenter att och lärdomar dras från andra delar av landet.

En kartläggning av vad som går att göra och hur stort intresset är för att leverera lokalproducerade livsmedel till den offentliga sektorn ska också göras. Resultatet blir en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att öka andelen matportioner i de offentliga köken som tillagats av råvaror odlade i Sörmland.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 22 45

Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45