Meny

Kompetenscheckar för ökad tillväxt i små och medelstora företag

På regionstyrelsens möte idag, den 24 mars, beslutade Regionförbundet Sörmland att stötta projektet ”Kompetenscheckar för tillväxt i Sörmland” med 1,5 miljoner kronor per år under två år, med start i år. Ytterligare medel till projektet ska sökas ur EU:s regionalfond.

– Svårigheten att få tag på rätt kompetens hindrar små och medelstora företag från att växa idag, berättar Catharina Frändberg, ansvarig gör näringsliv och arbetsmarknad på regionförbundet.

Hon ser projektet med kompetenscheckar som ett kraftfullt verktyg och en del av lösningen på problemet. Projektet går ut på att sammanställa och paketera högskoletjänster, uppdatera och inventera företags kompetensbehov samt mäkla kontakter mellan näringsliv, universitet och högskola.

– Checkarna är på max 50 000 kronor. För dem ”köper” företagen kompetens av ett universitet eller en högskola, till exempel i form av en student eller en doktorand, för särskilda uppdrag. Företagen ökar därmed sina möjligheter att växa samtidigt som akademin får en verklighetsförankring och studenternas attraktivitet och möjlighet till rekrytering ökar, fortsätter Catharina Frändberg.

Under 2010 genomfördes en förstudie som ligger till grund för projektet där Almi, Östsvenska handelskammaren, Linköpings universitet och Mälardalens högskola, tillsammans med regionförbundet, ingår.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 22 45

Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45