Meny

Ny rapport "Inför Sörmlands vägval i regionfrågan"

Med anledning av den allt hetare regionfrågan, som nu diskuteras över hela landet, har Regionförbundet Sörmland tagit fram en rapport som presenterar olika alternativ till en framtida regionindelning för Sörmlands del.

Detta har blivit synnerligen aktuellt sedan Stockholms län aviserat att de inte är intresserade av att bilda regionkommun med Sörmland vilket har varit den allenarådande viljan i länet tidigare.

Det är mot denna bakgrund som de ledande politikerna i Sörmland nu står vid ett strategiskt vägval – vilka är de alternativa vägarna för Sörmland om en regionbildning med Stockholm inte är möjlig? Vad kan det tänkas betyda för regionen, dess medborgare och företag i ett längre perspektiv? Det handlar om ett antal strategiska vägval utifrån såväl fakta och analys som ideologi och övertygelse.

Den framtagna rapporten är ett diskussionsunderlag som är tänkt att fungera som ett stöd för den fortsatta politiska diskussionen i Sörmland.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Göran Norberg, förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
070 – 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45