Meny

Ny strategi för besöksnäringen i Sörmland ute på remiss

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det är namnet på det dokument som i dagarna går ut på remiss till alla kommuner i länet.

Underrubriken är ”Det välkomnande Sörmland – en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde”. I utkastet kan man också läsa om förslaget till vision för besöksnäringen i Sörmland som ska gälla under de närmaste tio åren:

”Våra destinationer och upplevelser är de mest efterfrågade bland Stockholm plus-alternativen för besökare från Stockholm-Mälardalsregionen samt för utländska besökare”.

Till visionen är tre övergripande mål för Sörmland kopplade:

  • Besöksnäringen ska fördubblas på tio år
  • Sörmland är en av Sveriges 35 internationella destinationer år 2020
  • Hållbarhet är en viktig ledstjärna i utvecklingsarbetet

Förslaget till strategi har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från näringslivet och de offentliga organisationerna i länet. Den nya nationella strategin för besöksnäringen har varit en viktig utgångspunkt i detta arbete. Remissen går nu ut till länets kommuner som själva får avgöra hur remissen ska behandlas lokalt, i kommunen och bland näringslivet.

Remisstiden går ut den 15 november.

För mer information, kontakta
Catharina Frändberg, ansvarig för besöksnäringen på Regionförbundet Sörmland
070 – 234 59 36

Magnus Nilsson, projektledare för den nya strategin för besöksnäringen i Sörmland 070 – 649 74 87

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36