Meny

Nytt gemensamt råd ska gynna tillväxten i länet

Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen har tillsammans bildat ett Tillväxtråd för länet. Det ska fungera som ett rådgivande organ till landshövding Bo Könberg och Regionförbundets nya presidium, ordförande Viking Jonsson och vice ordförande Anne-Marie Wigertz, i deras gemensamma arbete med länets utvecklings- och tillväxtfrågor.

I det nytillsatta Tillväxtrådet ingår följande personer:

Bengt Assarsson. Ordförande Östsvenska Handelskammaren. Konsult och styrelseledamot i Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare koncernchef Alstom Sverige, verksamma inom kraftgenerering och spårbundna transporter. Bor i Norrköping, 070-3479551.

Anders Danielson. Styrelseordförande och ägare till Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm. Har arbetat med företagsutvecklingsfrågor i många sammanhang och bland annat varit styrelseordförande i Almi Företagspartner Sörmland AB. Bor i Katrineholm, 070- 8760101.

Kirsti Gjellan. Fabrikschef Pfizer Health AB i Strängnäs. Tidigare varit kvalitetschef på Pfizer och har mer än 20 års erfarenhet av arbete i svensk farmaceutisk industri bland annat på AstraZeneca. Apotekare och disputerad inom farmaceutisk teknologi. Bor i Strängnäs, 0152-27745.

Håkan Jormelius. Verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Rekarne. Vice ordförande i ALMI Stockholm-Sörmland AB. Tidigare VD i Rekarne Sparbank och Eskilstuna Rekarne Sparbank AB. Bor i Torshälla, 070-6829680.

Dot Gade Kulovuori. VD för Stockholm Skavsta Flygplats. Tidigare verksam inom bussbranschen (Näckrosbuss, Nyköping) och elektronikbranschen (Cewe Instrument, Nyköping) samt mejeribranschen i Danmark. Bor i Nyköping, 070-7495149.

Ingegerd Palmér. Rektor för Mälardalens Högskola. Dessförinnan rektor för Luleå Tekniska universitet. Professor i matematik. Bor i Västerås, 073-6620500.

Gösta Reinl. VD för Eskilstuna-Fabriksförening. Tidigare verksam inom industrin, bland annat som VD i Volvo CE Customer Support AB och med i ledningen för Volvo CE. Bor i Eskilstuna, 0705-131586.

- Vi är mycket glada över att dessa kvalificerade representanter för näringslivet och den högre utbildningen vill arbeta med länets utveckling och framtid, säger de tre initiativtagarna i en gemensam kommentar.

- Det är mycket viktigt att vi som företräder den offentliga sektorn har en löpande dialog med företrädare för näringslivet för att tillsammans identifiera länets utvecklingsbehov. Särskilt glädjande är att det nya Tillväxtrådet består av personer med en stor bredd av erfarenheter från olika branscher och verksamheter, tillägger de.

- Viktiga frågor inför framtiden är trafikinfrastrukturen, tillgången till högre utbildning och inte minst att näringslivets behov av arbetskraft kan tryggas. Vidare bedömer vi att Sörmlands regionala tillhörighet inom Stockholm-Mälarregionen kommer att bli en avgörande fråga under de närmaste åren. I dessa och andra sammanhang räknar vi med att Tillväxtrådet blir en verklig tillgång när det gäller inriktningen av våra insatser.

Läs även PM om Tillväxtrådet och dess uppgifter här

För mer information kontakta:
Bo Könberg, landshövding
0155 – 26 40 01

Viking Jonsson, ordförande Regionförbundet
070 – 528 22 45

Anne-Marie Wigertz, vice ordförande Regionförbundet
073 – 662 20 03

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45