Meny

Regionförbundet initierar ny studie om TGOJ-banan

Hur kan vi gå vidare med frågan om TGOJ-banan? Det var en av de frågor som styrelsen för Regionförbundet Sörmland hade att ta ställning till vid dagens möte på Båsenberga i Vingåker.

  • Finns det förutsättningar att skapa ett kostnadseffektivt och hållbart tågresande mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna?
  • Kan detta på ett positivt sätt bidra till en hållbar tillväxt i Sörmland?
  • Hur skulle investeringskostnaderna för detta se ut och hur höga skulle de årliga driftskostnaderna bli?
  • Och hur ser godstrafiken och dess utveckling ut på sträckningen?

Svaren på dessa frågor, och fler därtill, räknar regionstyrelsen med att få genom att delta i en så kallad åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket.

Syftet med studien är att på djupet utreda förutsättningarna för att återuppta persontrafik på delar av TGOJ-banan. Studien ska även hantera en anslutning till Skavsta flygplats och en eventuell koppling till Ostlänken.

Frågan om att återuppta persontrafiken på banan har diskuterats vid flera tillfällen tidigare. Senast aktualiserades frågan i samband med den pågående infrastrukturplaneringen. Och i den gällande infrastrukturplanen för länet reserverades tre miljoner kronor för utredningar om just TGOJ-banan.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson, (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastruktur och kollektivtrafik
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-31

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45