Meny

Regionförbundet satsar på miljö- och klimatfrågor

Utbildning och kompetensförsörjning samt miljö- och klimatfrågor. Det är två av de nya verksamhetsområden som Regionförbundet Sörmland ska arbeta med från och med nästa år. Det blir en konsekvens av det förslag till verksamhetsplan för 2012 som regionstyrelsen beslutade om idag, torsdagen den 8 december.

- Regionstyrelsen vill markera ett starkt intresse för miljö- och klimatfrågornas koppling till den regionala utvecklingen, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

De två nya kärnområdena läggs till de två områden som regionförbundet arbetat med sedan tidigare, det vill säga infrastruktur och transporter samt näringsliv och arbetsmarknad.

- När det gäller nya konkreta satsningar nästa år så ska vi bland annat utveckla vårt samarbete med Mälardalens Högskola så att den omfattar mer än Eskilstuna och Västerås. Vi tänker också arbeta vidare med destinationsutvecklingen för besöksnäringen i länet. Vi räknar med att bli en av de absolut främsta besöksmålen i Sverige i framtiden, säger Viking Jonsson.

Från och med årsskiftet kommer även en särskild analys- och statistikfunktion att inrättas på förbundskontoret i Nyköping vars främsta uppdrag blir att ta fram statistik till grund för arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, den så kallade nya Sörmlandsstrategin som ska tas fram nästa år.

- Målet är att sprida den så brett att den verkligen kan utgöra en grund för hela länets arbete med den regionala utvecklingen, avslutar Viking Jonsson.

En ny satsning görs även inom området FoU, innovationer och näringsliv tillsammans med Munktell Science Park i Eskilstuna.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45