Meny

Regionförbundet Sörmlands uppvaktning hos Näringsdepartementet

- Vi är tacksamma för att Näringsdepartementet tog emot oss och jag tror att vi i och med denna uppvaktning har inlett en konstruktiv dialog när det gäller tågsituationen på kort och lång sikt i Sörmland.

Det var ordföranden i Regionförbundet Sörmland, Viking Jonssons, spontana kommentar efter dagens uppvaktning på Näringsdepartementet där statssekreterare Carl von der Esch, hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, tog emot.

Bakgrunden till uppvaktningen var det brev som regionförbundets företrädare skickade till regeringen i början av november förra året och som handlade om oönskade konsekvenser av tågtrafikens avreglering med försämrad tidtabell och färre avgångar, trots regionens ökade kostnader för tågtrafiken. Även årets och förra årets vintrar som påverkat arbetspendlingen negativt togs upp. Det måste vara angeläget för både regeringen och regionen att arbetspendlingen håller hög kvalitet om Stockholm ska fortsätta att vara landets viktigaste tillväxtmotor menade Sörmlandsdelegationen.

- Vi har informerat departementet om situationen i länet och tillsammans har vi diskuterat hur vi ska hitta lösningar på de problem som finns, förklarar Viking Jonsson.

- För regeringens del handlar det om att förtydliga regelverket för att förbättra möjligheterna för oss att handla upp trafik. Vi hade också en bra diskussion om behovet av underhållsinsatser för att förhindra problem lik de som drabbat järnvägssystemet i vinter, fortsätter Viking Jonsson.

I uppvaktningen deltog, utöver Viking Jonsson (S), även kommunalråden i Eskilstuna och Trosa; Jimmy Jansson (S) och Daniel Portnoff (M).

Sörmlandsdelegationen anförde den kommande regionförstoringen, den funktionella arbetsmarknadsregionen och Stockholm som tillväxtmotor i sin argumentation för en bättre situation för länets pendlare.

- Men vi var också noga med att påpeka vad vi faktiskt själva tagit ansvar för i form av satsningen på Citybanan till exempel. Självklart är vi också medvetna om att en satsning på ökad tågtrafik kostar pengar men inte till priset av försämrad kvalité, säger Viking Jonsson.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Göran Norberg, förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
070 – 644 56 25

Carina Jönhill Nord, ansvarig för infrastruktur och kollektivtrafik på Regionförbundet Sörmland
070 – 347 78 89 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45