Meny

Regionförbundet stöttar projekt om hållbar besöksnäring

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt möte idag, onsdagen den 23 februari, att stödja en ettårig pilotstudie om ”Hållbar besöksnäring” med 300 000 kronor.

Det har tidigare konstaterats i regionala sammanhang att en av de riktigt stora utmaningarna i framtiden är att satsa på ett hållbart samhälle för både livskvaliteten som för miljöns skull. Ett steg i denna riktning är att även besöksnäringen prioriterar en hållbar utveckling.

Syftet med projektet är bland annat att uppnå ett starkare varumärke, mer attraktiva destinationer, fler arbetstillfällen och helårsanställningar, ökade skatteintäkter och en hållbarare nation.

- Projektet ”Hållbar besöksnäring” ger också möjlighet att visa vägen för andra områden och har dessutom en direkt koppling till målen i den nya tillväxtstrategin ”EU 2020”, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland, som en förklaring till satsningen.

Det finns dessutom en stark koppling till den regionala utvecklingsplanen, Sörmlandsstrategin. Projektet syftar till att ta fram ett system som är praktiskt genomförbart. Det ska även skapa fokus på hållbarhet, kvalitet och miljö bland aktörerna inom besöksnäringen. Inom projektet kommer sörmländska företag att få chansen att utveckla sitt företag och sina produkter åt ett hållbart håll. Sörmlands Turismutveckling AB ska, tillsammans med Västmanlands Kommuner och Landsting, genomföra projektet.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Catharina Frändberg Ansvarig för besöksnäringen i länet
070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-31

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45