Meny

Sörmländska politiker studerar regionbildning i Skåne

Årets ledningskonferens, med länets ledande politiker, går i år till Skåne/Öresundsregionen den 11- 13 maj. Temat för konferensen är det storregionala perspektivet, regionindelning och kollektivtrafiken i framtiden.

- Syftet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin samt att inspirera till sörmländskt nytänkande i Stockholm-Mälarregionen, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland som arrangerar konferensen.

- Men det är också viktigt att stärka relationerna mellan regionförbundets medlemmar. I synnerhet som det är många nya politiker som utgör presidierna i länets kommuner och landstinget, tillägger han.

Visionen för Öresundsregionen är att bli ”Europas mest attraktiva och konkurrenskraftiga region” med samarbete om infrastruktur, arbetsmarknad och kultur. Hur ser utvecklingen ut de närmaste åren och vilka är de stora utmaningar man står inför? Det är några av de frågor som de sörmländska politikerna hoppas få svar på.

Under konferensen besöker deltagarna bland annat Region Skåne där de får ta del av regionfrågan i stort och konsekvenser av den nya kollektivtrafiklagen med Skåne som gott exempel.

Citytunnelprojektet, som är 17 kilometer järnväg som förbinder Malmö Centralstation med Öresundsbron, ska också besökas liksom Region Hovedstade i Köpenhamn. På programmet står även Malmö Stads utmaningar - från varvskris till mångkulturell stad. Här får de sörmländska politikerna bland annat ta del av stadens arbete med integrations- och arbetsmarknadsfrågor genom regionalt samarbete.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Monica Swärd, projektledare Regionförbundet Sörmland
070 – 528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45