Meny

Två miljoner per år för att främja kvinnors företagande

Regionförbundet Sörmland har av Tillväxtverket beviljats nästan två miljoner kronor per år under 2011 och 2012 inom programmet ”Främja kvinnors företagande”. Programmet beräknas fortsätta under 2013 och 2014. Pengarna ska användas till utvecklingsprojekt för att främja kvinnors företagande i länet enligt de riktlinjer och villkor som Tillväxtverket beslutar.

- Eftersom vi har begränsad erfarenhet av att arbeta med att främja just kvinnors entreprenörskap så har vi beslutat att göra detta tillsammans med Länsstyrelsen som de senaste åren har arbetat mycket framgångsrikt på detta område, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Regionstyrelsen beslutade därför idag, onsdagen den 14 september, att initiera ett gemensamt länsprojekt för att främja kvinnors företagande.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Catharina Frändberg, ansvarig för näringslivsfrågor på Regionförbundet Sörmland
070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45