Meny

Uppror mot regeringen

- Nu får det vara nog. Våra pendlare flyr länet när de varken kan ta sig till eller från jobbet. Nu måste staten, det vill säga regeringen, ta sitt ansvar för kollektivtrafiken. Som ägare till SJ och ytterst ansvarig för Trafikverket måste staten se till att arbetsmarknadspendlingen fungerar.

Det var budskapet när länets ledande politiker samlades på Hedenlunda konferensanläggning på torsdagen för att diskutera framtidens kollektivtrafik.

På mötet, som var den nya regionstyrelsens första, fanns samtliga politiska partier representerade förutom vänsterpartiet. Företrädare för länets nio kommuner samt Landstinget Sörmland fanns också på plats. Och alla var rörande eniga om att någonting måste göras för att få ordning på pendlareländet.

- Regionförbundet fick i uppdrag att utforma en partigemensam skrivelse till regeringen som samtliga kommuner och partier kan ställa sig bakom. Utformningen får det nyvalda arbetsutskottet formulera. Vi behöver även uppvakta dem som är ytterst ansvariga, det vill säga regeringen, säger Viking Jonsson, (S), nyvald ordförande efter mötet.

Viking Jonsson är också mån om att säkra Stockholm-Mälarregionens arbetsmarknad och tillväxt.

- Sörmlands befolkning utgör en stor del av arbetspendlingen till Stockholm. En förutsättning för detta är en fungerande kollektivtrafik. Vårt mål är att fördubbla kollektivresandet över tid men då måste Trafikverket och SJ få arbetspendlingen att fungera, förklarar han och fortsätter:

- Det finns inte några stambanor i länet där tågtrafiken fungerar som den ska idag. Och är det verkligen rimligt att kommuner och landsting betalar för någonting som inte fungerar, frågar han sig och ger ett talande exempel.

- På sträckan Hallsberg-Stockholm var det 257 tåg som var försenade under december månad. Det motsvarar cirka 330 timmar och 141 inställda tåg! Vissa tåg var dessutom allt mellan två och fem timmar försenade på en sträcka som annars tar 90 minuter. De uppgifterna säger allt, säger Viking Jonsson.

- Samtliga kommuner utefter de tre stambanorna i länet betalar för tågstopp som SJ inte levererar. Innebär det att vi får tillbaka pengar från SJ? Det är en fråga som Mälardalstrafik AB, vårt samarbetsorgan för den regionala tågtrafiken, borde aktualisera med SJ för kommunernas räkning, slutar han.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S), Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-31

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45