Meny

Viking Jonsson och Anne-Marie Wigertz - nya presidiet för Regionförbundet Sörmland

Socialdemokraten och före detta kommunstyrelseordföranden i Vingåker, Viking Jonsson, utgör tillsammans med det nya moderata oppositionsrådet Anne-Marie Wigertz i Nyköping det nya presidiet för Regionförbundet Sörmland.

Foto: Christian Holmer
Foto: Christian Holmer

Viking Jonsson, som var ordinarie ledamot i den förra regionstyrelsen är ny ordförande och Anne-Marie Wigertz, som var ersättare i den tidigare styrelsen, är ny vice ordförande.

Valet ägde rum idag, torsdagen den 13 januari, vid den nya regionstyrelsens första sammanträde på Hedenlunda konferensanläggning utanför Flen. Till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet, utöver Viking Jonsson och Anne-Marie Wigertz, valdes Magnus Johansson, (MP), Thomas af Bjur, (FP) och Jens Persson (C). Ersättare är Jimmy Jansson (S), Åsa Kullgren (S), Ylva G Karlson (MP), Magnus Leivik, (M) och Lotta Jonsson (KD).

Viking Jonsson är 58 år, född och uppvuxen i Stockholm. Han har en teknisk utbildning bakom sig liksom en fritidsledarutbildning och högskolestudier. Utöver sin politiska gärning har Viking arbetat som tjänsteman inom den kommunala sektorn. Viking Jonsson, som flyttade till Vingåker 1972, har varit kommunstyrelsens ordförande i Vingåker under 16 år, kommunfullmäktigeledamot och är nu tillträdande ordförande i Vingåkers kommuns bostadsbolag, Vingåkershem AB.

- Regionförbundet Sörmland är en gemensam organisation för länet där vi tillsammans kan driva frågor som är angelägna för regionen och som ger utvecklingspotentialer inom turism, näringsliv och infrastruktur. - Jag ser mitt nya uppdrag som ordförande för regionförbundet som en sammanhållande och utvecklande länk mellan länets kommuner och landstinget. Som regionpolitiker ser jag mig själv som en samarbetspartner med länets näringsliv och staten via länsstyrelsen.

- Det viktigaste för regionförbundet är att snabbt bli en gemensam plattform för utvecklingsfrågorna i länet, tillsammans med kommunerna och landstinget, avslutar han.

Anne-Marie Wigertz är 62 år, född och uppvuxen i Nyköping. Hon är legitimerad sjuksköterska och auktoriserad fastighetsmäklare. Hon har även arbetat som egen företagare. Anne-Marie Wigertz har tidigare varit ordförande i Byggnadsnämnden och Äldre- och handikappnämnden i Nyköping. Idag är hon andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Nyköping.

- Stockholm-Mälarregionen är en växande region med fantastiska möjligheter till utveckling inom många områden. Närheten till vatten och närheten till Europa ger förutsättningar för en god framtid, säger hon.

- Regionförbundet är en viktig plattform för att driva viktiga gemensamma länsfrågor och för mig som regionpolitiker är det viktigt att vara drivande i viktiga strategiska framtidsfrågor. - De tre viktigaste frågorna för mig är infrastruktur samt näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Anne-Marie Wigertz (M) vice ordförande i Regionförbundet Sörmland
073 – 662 20 03

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45