Meny

2012

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2012-12-06 Ny strategi för hur Sörmland ska utvecklas fram till år 2020

- Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. Så lyder visionen för den nya Sörmlandsstrategin 2020, som är länets regionala utvecklingsplan, och som ska gälla fram till år 2020.

Läs mer

2012-12-06 Händelserikt år väntar Regionförbundet Sörmland

”Den ekonomiska krisen i världen och då särskilt i Europa börjar nu märkas på allvar i Sverige. Det gäller inte minst i Sörmland där många företag och branscher är starkt exportberoende. Sörmland ligger i närheten av Sveriges starkaste tillväxtmotor – Stockholm – och när nu tillväxttakten där går ned så återverkar det på vårt län.”

Läs mer

2012-10-16 Kvinnors företagande ökar i Södermanland!

Allt fler kvinnor blir företagare. Antalet företag som drivs av kvinnor ökade med 15 procent från 2006 till 2010 i Södermanlands län. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Antalet anställda i kvinnors företag i länet har ökat med 15 procent.

Läs mer

2012-10-05 Slutkonferens för projektet EU 2020 Going Local

Pressinbjudan - Local Actions towards Europe 2020

Läs mer

2012-08-29 Sörmländska företrädare välkomnar beskedet om bygget av hela Ostlänken

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll.

Läs mer

2012-08-20 Ministern uppvaktad om Ostlänken

Ostlänken är synnerligen viktig för utvecklingen i våra län. Byggstarten bör tidigareläggas så att hela banan Järna – Linköping står färdig i början av 2020-talet.

Läs mer

2012-08-17 Regionförbundet uppvaktar infrastrukturministern om Ostlänken

Förläng det nya bygget av Ostlänken och tidigarelägg det. Det är budskapet när Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson deltar i en delegation som uppvaktar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Näringsdepartementet på måndag förmiddag, den 20 augusti.

Läs mer

2012-06-29 Regionförbundet deltar i Almedalen tillsammans med Stockholm-Mälardalen

Regionförbundet Sörmland deltar i Stockholm-Mälardalens aktiviteter i Almedalen under större delen av kommande vecka. Aktiviteterna arrangeras av samarbetsorganisationen Mälardalsrådet.

Läs mer

2012-06-15 Future Camp väcker ungt entreprenörskap

Lita till din egen förmåga att påverka din framtid! Det är huvudspåret för Future Camp som hålls på Julita Gård den 17-21 juni. Då träffas ett 30-tal ungdomar i åldern 16-25 år från flera regioner i Sverige och tio av dem är sörmländska stipendiater som sänds av projektet ”Fler innovationer helt enkelt - en del av Innovationsmotorn”. Ett program sprängfyllt med aktiviteter som syftar till att lyfta fram ungas förmåga att vara innovativa och ta ansvar för sin egen utveckling och framtid är vad som väntar dem.

Läs mer

2012-06-08 Drygt tio EU- miljoner till Sörmland

Två sörmländska projekt har beviljats drygt tio miljoner kronor i EU-stöd. Det är strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige som vid sitt sammanträde den 4 juni prioriterat två sörmländska infrastrukturprojekt.

Läs mer

2012-05-29 Så påverkades det sörmländska näringslivet under 2008-2012

I ett alldeles färskt regeringsbeslut har Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser fått i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en analys av de strukturförändringar som skett till följd av den senaste finanskrisen.

Läs mer

2012-05-10 Nya mål för ett starkt sörmländskt näringsliv

Sörmland har fått ett nytt handlingsprogram för ett hållbart näringsliv. Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade på regionstyrelsen idag, den 10 maj att anta ”Handlingsprogrammet för ett hållbart näringsliv och en hållbar arbetsmarknad 2013-2017”. Programmet är ett styrande dokument för regionförbundet och kommer att ligga till grund för prioritering av olika insatser och det kommer även att fungera som vägledning för andra aktörer.

Läs mer

2012-04-24 Cykla mer för folkhälsan och miljön!

Regionförbundet Sörmland skickar idag ut ”Regional cykelstrategi för Sörmland” på remiss till bland annat kommunerna och landstinget i Sörmland samt viktiga aktörer såsom Cykelfrämjandet, Sörmlands turismutveckling och NTF.

Läs mer

2012-03-30 Regionförbundet Sörmland oroar sig för kapacitetsproblem på järnvägarna i Sörmland

Regionförbundet Sörmlands skriver i sitt remissyttrande till Trafikverkets kapacitetsutredning bland annat att de planerade åtgärderna fram till år 2021 inte löser kapacitetsproblemen på Västra och Södra stambanan genom Sörmland.

Läs mer

2012-03-22 Mdh får 2,5 miljoner för att säkerställa examensrätten inom hälsa, vård och välfärd

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade på regionstyrelsen idag den 22 mars att medfinansiera Mälardalens högskola (Mdh) med 2,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att säkerställa att högskolan får behålla examinationsrätten för utbildningar inom hälsa, vård och välfärd.

Läs mer

2012-02-27 Brev till regeringen: Satsa på Mälardalens högskola

Mälardalens Högskola behöver ökade forskningsanslag. Det skriver sörmländska företrädare för myndigheter och näringsliv i ett brev till regeringen. I skrivelsen framhåller undertecknarna högskolans betydelse för länets utveckling och för kompetensförsörjningen i regionen.

Läs mer

2012-02-16 Drygt 1/2 miljon till plattform för miljöteknik i Mälardalen

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade på regionstyrelsen idag den 16 februari att medfinansiera projektet ”Miljödrivna marknader” med 550 000 kronor under 2012 och 2013.

Läs mer

2012-02-15 Sörmlands regionpolitiker utbildas

Imorgon, torsdagen den 16 februari påbörjar Regionförbundet Sörmland utbildningen av regionstyrelsen ledamöter i regionalt ledarskap. Utvecklingsprogrammet ”Vart vill du leda Sörmland?”, beslutades av regionstyrelsen i höstas. Syftet med utbildningen är att stärka ledamöternas ledande roll i utvecklingen av Sörmland.

Läs mer

2012-02-14 Pressinbjudan Sörmlandsfonden - en ny resurs för företagande

Det säger ordföranden för den nya fonden, Lars Lindgren, i en kommentar till den nya verksamhet som presenteras vid en pressträff på Munktell Science Park i Eskilstuna imorgon, onsdag.

Läs mer

2012-01-13 EU-samordnare och infochefer på studieresa till Strasbourg

Den 16 – 18 januari arrangerar Regionförbundet Sörmland en studieresa till Strasbourg för kommunernas EU-samordnare och informationschefer i länet. Syftet är att skapa större förståelse och kunskap om EU och dess olika institutioner och arbetssätt.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58