Meny

Brev till regeringen: Satsa på Mälardalens högskola

Mälardalens Högskola behöver ökade forskningsanslag. Det skriver sörmländska företrädare för myndigheter och näringsliv i ett brev till regeringen. I skrivelsen framhåller undertecknarna högskolans betydelse för länets utveckling och för kompetensförsörjningen i regionen.

Brevet skickas med anledning av att regeringen förbereder en Forsknings- och innovations-proposition som ska presenteras senare i år.

Det är adresserat till utbildningsminister Jan Björklund och undertecknat av landshövding Bo Könberg. Bakom brevet står också Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland, Åsa Kullgren, ordförande i landstingsstyrelsen, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna samt ledamöter i länets tillväxtråd.

Även Eskilstuna Fabriksförening, som representerar cirka 100 teknikföretag, och de fem stora företagen Volvo CE, Alfa Laval, Assa AB, Outokumpu Special Coil och Fuji Autotech står bakom skrivelsen.

Av brevet framgår bland annat: Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor som bedriver kvalificerad forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik samt, från och med 2012, även hälsa och välfärd. En viktig faktor för högskolans framgång är det breda och långvariga samarbetet med länets större och internationellt kända företag, samtidigt som företagen drar nytta av högskolans kompetens.

Denna ömsesidighet och växelverkan har stor betydelse för regionens utveckling och kompetens-försörjning. Som exempel nämns att närmare 60 procent av personer med högskoleutbildning i Eskilstuna kommun har sin examen från Mälardalens högskola.

Tidigare har Västmannarådet i Västmanland skickat en motsvarande skrivelse till regeringen där man lyft fram att det är viktigt med en fortsatt stark utveckling av Mälardalens högskola för företagen och tillväxten i Västmanlands län.

För mer information, kontakta
Göran Norberg 070-644 56 25

Här kan du läsa brevet

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58