Meny

Cykla mer för folkhälsan och miljön!

Regionförbundet Sörmland skickar idag ut ”Regional cykelstrategi för Sörmland” på remiss till bland annat kommunerna och landstinget i Sörmland samt viktiga aktörer såsom Cykelfrämjandet, Sörmlands turismutveckling och NTF.

Regionförbundet har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram en regional cykelstrategi som ska fungera som ett stöd i regionens och kommunernas arbete med att bygga ut cykelvägnätet och utveckla regionala turistcykelleder.

Arbetet med strategin har lett fram till en vision om ett framtida sammanhängande Regionalt cykelvägnät av hög standard i Sörmland.

De uppsatta regionala målen är: ökad cykling för folkhälsa och miljö, trygga och säkra cykelvägar och ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät.

Strategin fokuserar på arbetspendling med cykel men även turismcykling. Cykelstrategin är en viktig del i länets ambitioner att utveckla ett hållbart transportsystem.

Remissvar lämnas till regionförbundet senast den 20 juni.

Regionförbundet Sörmland arbetar med infrastrukturfrågor och är ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Sörmland 2010-2021. Planen innehåller pengar för om- och nybyggnadsåtgärder på det regionala vägnätet som till exempel cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Sörmland arbetar med infrastrukturfrågor och är ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Sörmland 2010-2021. Planen innehåller pengar för om- och nybyggnadsåtgärder på det regionala vägnätet som till exempel cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder.

För mer information, kontakta
Fredrik Högberg
Strateg, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 073-596 72 57

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57