Meny

Drygt 1/2 miljon till plattform för miljöteknik i Mälardalen

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade på regionstyrelsen idag den 16 februari att medfinansiera projektet ”Miljödrivna marknader” med 550 000 kronor under 2012 och 2013.

Mälardalens Högskola, (MDH) vill genom sitt initiativ utveckla en agenda för aktiviteter och projekt med inriktning på miljöteknik. Projektet ska utveckla en plattform för hela Mälardalen och genomförs i ett Trippel helix perspektiv.

Regionens små och medelstora företag som erbjuder varor inom miljöteknikområdet ska genom projektet hitta lämpliga parter från regionala organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Projektet ska i förlängningen stimulera till exportaffärer för företag i Sörmland.

- Det här projektet ligger helt i linje med Sörmlandsstrategins intentioner på näringslivsområdet när det gäller att vidga sörmländska företags marknader både nationellt och internationellt. Det är viktigt att skapa förutsättningar för export av miljöteknisk kompetens, säger Viking Jonsson, (S) ordförande, Regionförbundet Sörmland.

(Triple Helix är en beteckning som används för att ange att universitet/högskolor, företagande och offentlig sektor samverkar i en verksamhet. Många EU-projekt har en sådan konstellation.)

För frågor, kontakta:
Viking Jonsson, (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-528 22 45

Catharina Frändberg Ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45