Meny

Drygt tio EU- miljoner till Sörmland

Två sörmländska projekt har beviljats drygt tio miljoner kronor i EU-stöd. Det är strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige som vid sitt sammanträde den 4 juni prioriterat två sörmländska infrastrukturprojekt.

Eskilstuna kommun får till projektet Investeringar och förstudie i anslutning till Eskilstuna kombiterminal drygt 4,6 miljoner kronor. Projektet ska skapa effektivare godshantering effektivare godshantering vid terminalen och stärka Eskilstuna som logistiknav. Pengarna ska bidra till säkrare tågtrafik på Svealandsbanan och förbättra tillgängligheten för pendlare.

Drygt fyra miljoner kronor har beviljats till Trafikverket som i projektet Resecentrum Nyköping bland annat ska ta fram systemhandlingar för järnvägen och detaljplaner för ett nytt resecentrum i Nyköping.

Besluten är en del i arbetet med att förbättra förutsättningarna för en lokal och regional utveckling och tillväxt, säger Carola Gunnarsson, ordförande i det regionala strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Såväl fungerande gods- som persontransporter är avgörande för detta, fortsätter Carola Gunnarsson. De prioriterade projekten är goda exempel på hur Strukturfonderna kan användas på ett framåtsyftande sätt för regionens utveckling.

Projekt: Investeringar och förstudie i anslutning till Eskilstuna kombiterminal.
Projektägare: Eskilstuna kommun.
EU-stöd: 6 481 599 kr. under 2 år.
Projektet ska genom investeringar skapa effektivare godshantering vid terminalen, stärka Eskilstuna som logistiknav, bidra till säkrare tågtrafik på Svealandsbanan och förbättra tillgängligheten för pendlare.
För mer information, kontakta: Tommy Spångberg, 070-687 10 34

Projekt: Framtagning av handlingar till Resecentrum Nyköping.
Projektägare: Trafikverket Region.
EU-stöd: 4 128 600 kr under 2 år.
Projektet ska ta fram teknisk beskrivning, systemhandlingar för järnvägen, bygghandlingar, samt detaljplan för resecentrum.
För mer information, kontakta: Thomas Holmlund 070-53 63 209

För mer information om strukturfonderna, kontakta:
Elisabeth Langgren Lundov Strukturfondsamordnare, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155- 788 98
Mobil: 070- 666 49 64

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64