Meny

EU-samordnare och infochefer på studieresa till Strasbourg

Den 16 – 18 januari arrangerar Regionförbundet Sörmland en studieresa till Strasbourg för kommunernas EU-samordnare och informationschefer i länet. Syftet är att skapa större förståelse och kunskap om EU och dess olika institutioner och arbetssätt.

Ett av skälen till att resan genomförs just nu är att Europaparlamentet är på plats i Strasbourg och genomför sitt ordinarie plenarsammanträde då hela parlamentet är samlat. Som en del av detta ingår en träff med Olle Ludwigsson som är Europaparlamentariker sedan 2009. Han är ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor.

Den europeiska ombudsmannen, som utreder EU-medborgarnas klagomål, ska även besökas. Dennes främsta uppgift är att utreda administrativa missförhållanden som drabbar medborgarna inom unionen.

Under tisdagen är också ett besök hos AER, Assembly of European Regions, där bland annat Regionförbundet Sörmland är medlem, inplanerat. AER bildades 1985 och dess främsta uppgift är att främja regional demokrati och solidaritet samt uppmuntra utvecklingen när det gäller det regionala samarbetet i Europa.

Även ett besök hos Europadomstolen för mänskliga rättigheter ingår i studieresan. Kostnaden för resan är 7 285 kronor per person vilket inkluderar resa och tre hotellövernattningar.

För mer information, kontakta
Monica Swärd Samordnare på Regionförbundet Sörmland
070 – 528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58