Meny

Händelserikt år väntar Regionförbundet Sörmland

”Den ekonomiska krisen i världen och då särskilt i Europa börjar nu märkas på allvar i Sverige. Det gäller inte minst i Sörmland där många företag och branscher är starkt exportberoende. Sörmland ligger i närheten av Sveriges starkaste tillväxtmotor – Stockholm – och när nu tillväxttakten där går ned så återverkar det på vårt län.”

Så inleds regionförbundets verksamhetsplan och budget för 2013 som antogs av regionstyrelsen idag, torsdagen den 6 december.

- Kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och matchningen mellan arbete och arbetssökande är den största utmaningen under de närmaste åren. När konjunkturen viker är det särskilt viktigt att blicka framåt och rusta sig för en kommande vändning, Sörmland behöver därför satsningar inom främst utbildning, infrastruktur, bostäder och innovationer, står det i inledningen till den nya verksamhetsplanen.

Regionförbundet är ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Sörmland. Förbundets främsta uppgift är att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling.

Förbundet ska även vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling och deras företrädare när det gäller bland annat trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång.

- I och med Sörmlandsstrategin 2020 och med verksamhetsplanen för 2013 vässar Regionförbundet Sörmland sina mål och sin verksamhet. Därmed tar förbundet också ett viktigt steg mot att stärka länets attraktionskraft och konkurrensförmåga, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för regionförbundet i en kommentar.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson Ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45