Meny

Ministern uppvaktad om Ostlänken

Ostlänken är synnerligen viktig för utvecklingen i våra län. Byggstarten bör tidigareläggas så att hela banan Järna – Linköping står färdig i början av 2020-talet.

Det var budskapet då en gemensam delegation från Östergötland och Södermanland på måndagsförmiddagen uppvaktade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

I den skrivelse som delegationen överlämnade till ministern noterar man med stor tillfredställelse att Trafikverkets Kapacitetsutredning i våras pekade ut Ostlänken som en angelägen investering. Men man konstaterar samtidigt att projektet bör hanteras i ett tidsmässigt sammanhang så att den nya banan kan tas i drift så snart som möjligt efter det att Citybanan är färdigställd år 2017.

– Ökad spårkapacitet är av största betydelse för hela landet och för länets utveckling, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

De nuvarande bristerna på södra stambanan är ett hinder för ökade godstransporter och persontransporter på järnväg inom och genom vårt län. Därför är Ostlänken en angelägenhet för hela södra Sverige.

– Ostlänken är av utomordentligt stor betydelse för den regionala utvecklingen i vår del av landet, säger Bo Könberg, landshövding i Södermanland. Arbetsmarknadsförstoringen med allt fler tågpendlare förutsätter en modern järnväg med kortare restider. Den är också viktig för en fortsatt positiv utveckling av Stockholm-Skavstas flygplats.

Den skrivelse som överlämnades till ministern kan du ladda ner här

För ytterligare information, kontakta gärna:
Elisabeth Nilsson Landshövding i Östergötlands län
013 – 19 60 46

Bo Könberg Landshövding i Södermanlands län
0155 – 26 40 01

Jan Owe-Larsson Regionförbundet Östsam
070-859 24 40

Viking Jonsson Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Vid uppvaktningen deltog också Bengt Assarsson, Östsvenska Handelskammaren, Göran Forssberg och Christer Backman, Nyköping-Östgötalänken AB, Joakim Lindholm, Stockholm-Skavsta flygplats, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) Östergötland, Hans Ekström, riksdagsledamot (S) Södermanland.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45