Meny

Ny strategi för hur Sörmland ska utvecklas fram till år 2020

- Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. Så lyder visionen för den nya Sörmlandsstrategin 2020, som är länets regionala utvecklingsplan, och som ska gälla fram till år 2020.

- Att utveckla ett samhälle är ett uppdrag som omfattar många olika områden och många aktörer på olika nivåer. Med Sörmlandsstrategin 2020 vill vi sätta fokus på fyra prioriterade mål som är särskilt angelägna för utvecklingen i Sörmland, skriver Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson (S) och vice ordföranden Anne-Marie Wigertz (M) i förordet.

De fyra prioriterade målen är:

  1. I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
  2. Sörmland har starka samband med omvärlden.
  3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  4. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

- Med Sörmlandsstrategin 2020 har vi nu ett verktyg för att samla kraft och kompetens hos alla aktörer som arbetar för länets bästa. Viktigast av allt är att vi arbetar tillsammans och drar åt samma håll, säger Viking och Anne-Marie och fortsätter:

- En förutsättning för att vi ska lyckas med en positiv utveckling är att vi håller Sörmlandsstrategin 2020 levande och att den utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras i regionen och omvärlden. Med Sörmlandsstrategin som utgångspunkt och med politisk kraft och vilja säkrar vi en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland, avslutar Viking Jonsson och Anne-Marie Wigertz.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson Ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45