Meny

Nya mål för ett starkt sörmländskt näringsliv

Sörmland har fått ett nytt handlingsprogram för ett hållbart näringsliv. Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade på regionstyrelsen idag, den 10 maj att anta ”Handlingsprogrammet för ett hållbart näringsliv och en hållbar arbetsmarknad 2013-2017”. Programmet är ett styrande dokument för regionförbundet och kommer att ligga till grund för prioritering av olika insatser och det kommer även att fungera som vägledning för andra aktörer.

- Ekonomisk tillväxt skapas av ett starkt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad och utan detta har Sörmland svårt att klara sig i en alltmer tilltagande internationell konkurrens, säger Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland.

- Även om det är i kommunerna som det lokala arbetet sker ska regionförbundet ses som en gemensam resurs och samordnande plattform, fortsätter Viking Jonsson.

Handlingsprogrammet fokuserar på fyra övergripande utmaningar som påverkar Sörmlands näringslivs möjligheter att utvecklas och det är inom ramen för dessa utmaningar som de långsiktiga insatserna och målen formulerats för att Sörmland ska ha ett starkt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad.

De fyra målen är:

  • Attraktivt entreprenörsklimat för ökat företagande
  • Förnyat och uppgraderat näringsliv
  • Kompetens för ett konkurrenskraftigt näringsliv
  • Öka attraktionskraften med stärkta samband, (både inom och utom länet)

Handlingsprogrammet är framtaget tillsammans med bland annat kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och Mälardalens högskola. Handlingsprogrammet har varit ute på remiss under mars och april.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-528 22 45

Catharina Frändberg Ansvarig för näringsliv och arbetsmarknadsfrågor, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45