Meny

Regionförbundet Sörmland oroar sig för kapacitetsproblem på järnvägarna i Sörmland

Regionförbundet Sörmlands skriver i sitt remissyttrande till Trafikverkets kapacitetsutredning bland annat att de planerade åtgärderna fram till år 2021 inte löser kapacitetsproblemen på Västra och Södra stambanan genom Sörmland.

Regionförbundet understryker också vikten av att det som finns planerat i citybaneöverenskommelsen måste genomföras först. Men att det finns ett stort behov av fler åtgärder för att klara det ökade resandet i regionen.

Regionförbundet Sörmland understryker i sitt remissvar att det viktigaste framtida infrastrukturprojektet för Sörmland och regionen är Ostlänken men att det inte kan delas upp i två separata projekt som föreslås i utredningen. Regionförbundet anser att en uppdelning av Ostlänken i två etapper gör projektet både dyrt och tar för lång tid.

- Sörmland är beroende av en väl fungerande järnvägsinfrastruktur och de lösningar som Trafikverket föreslår i kapacitetsutredningen kommer inte att lösa utrymmesproblemen på Västra och Södra stambanan genom Sörmland. Vi tycker att många av problemen finns kvar eller att de i värsta fall kommer att förvärras. Dessutom anser vi att de ekonomiska medlen till infrastruktursatsningarna totalt sett är för låga för att uppnå tillfredställande resultat säger Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

- Resandet i Sörmland och framförallt mot Stockholm har ökat kraftigt de senaste 13 -15 åren och resandet förväntas fortsätta öka i snabb takt. Vi måste möta detta med en fungerande och driftsäker infrastruktur, avslutar Viking Jonsson.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson, (S), ordförande Regionförbundet Sörmland
070-528 22 45

Göran Norberg, förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland
070-644 56 25

Fredrik Högberg, strateg Regionförbundet Sörmland
073-596 72 57

Här kan du ladda ner remissvaret

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45